شیمی یازدهم - فصل2 شیمی یازدهم

امیر حسین قلی نژاد

شیمی یازدهم. فصل2 شیمی یازدهم

آنتالپی را توضیح دهید؟

جواب ها

Hajis _son

شیمی یازدهم

باسلام سلام آنتلاپی چیست :. آنتالپی جمع انرژی درونی سیستم و حاصلضرب فشار و حجم آن است واحد اندازه گیری ::. واحد اندازه‌گیری آنتالپی یکاها ژول (J) نام دارد. قانون اندازه گیری :آنتالپی  یا درون‌گرمی مقدار کل محتوای انرژی در یک سامانه در فشار و دما باید ثابت باشه #پسر حاجی Hajis_son معرکه یادت نره

Neda moosavi

شیمی یازدهم

بفرمائید ⚘  اگر انرژی‌های جنبشی و پتانسیل یک سیستم را از انرژی کل کم کنیم، مقدار باقی مانده انرژی حرارتی سیستم است که همان آنتالپی نامیده می‌شود.

سوالات مشابه

ممم محمودی

فصل2 شیمی یازدهم

گرم کردن یک جسم حتما با افزایش دما همراه است؟ لطفا یک نفر جواب مطمعن به این سوال بده

_N_ navaser

فصل2 شیمی یازدهم

جوابشو همین الان میخوام🥺🙏🏻

snow flake

فصل2 شیمی یازدهم

دلتا اچ کدام واکنش زیر برابر آنتالپی پیوند است؟ (با توضیح کامل) NH3(g)= N(g)+3H(g) Br2(l)=2Br(g) o2(g)=2O(g) CH4(g)=C(g)+4H(g)