زبان یازدهم - درس1 زبان انگلیسی یازدهم

mahsa za

زبان یازدهم. درس1 زبان انگلیسی یازدهم

کسی جواب این سوالات و میدونه؟؟

جواب ها

Amirali Kaveh

زبان یازدهم

2: it has different ways for example different self study books or special English courses at institutes or using social media. 3:if the speakers of a language decreased it'll become an endangered language and all it's knowledge will disappear. 4: speaking. talking. listening. writing all of them are important but speaking might be more important because we use it more to communicate during a day. and it's more common between people in real life. Amirali Kaveh نمیدونستم چقدر باید جواب داشته باشه ولی همینقدر نوشتم.

سوالات مشابه

... ..

درس1 زبان انگلیسی یازدهم

سلام کسی نمونه سوال برا امتحان نوبت اول داره برام بفرسته؟

Sanai Salim

درس1 زبان انگلیسی یازدهم

چواب صفحه های 21و22و23 رو زود بگین

حسین حنیفه

درس1 زبان انگلیسی یازدهم

این@سوال@رو@تو@فرهنگ@لغت@یه@جوری@نوشته@تو@پادرس@یه@جور.دیگه@و@معلممون@هم@یه@جور@دیگه@گفته@به@خدا@گیج@شدم@تو@رو@خدا@کمک@کنین@