جغرافیا دوازدهم - درس اول جغرافیا دوازدهم

مریم باقری

جغرافیا دوازدهم. درس اول جغرافیا دوازدهم

سلام کسی هست بداند که توضیح مقر چه میشود

جواب ها

جواب معرکه

محدثه عابدان زاده

جغرافیا دوازدهم

مکان اصلی و دقیق یک سکونتگاه و محل استقرای آن روی زمین است

نسیم آزاده

جغرافیا دوازدهم

مکان اصلی و دقیق یک سکونتگاه و محل استقرار آن روی زمین است . مقر هر روستا یا شهر هسته اولیه آن را شامل میشود .

Ehsan Rostami

جغرافیا دوازدهم

مکان اصلی و دقیق یک سکونتگاه و محل استقرار آن بر روی زمین است

سوالات مشابه

محمد اسماعیلی

درس اول جغرافیا دوازدهم

سوالات تستی درس اول ممنونم میشم.

مریم باقری

درس اول جغرافیا دوازدهم

سلام کسی هست بداند که توضیح مقر چه میشود

صدف رمضانی

درس اول جغرافیا دوازدهم

سلام سوالات متن درس جغرافیا درس اولو میخوام