فیزیک دوازدهم تجربی - فصل 4 فیزیک دوازدهم تجربی

فاطی قا

فیزیک دوازدهم تجربی. فصل 4 فیزیک دوازدهم تجربی

سلام میشه گفت که اگه شدت نور زیاد کنیم یعنی چشمه افزایش پیدا کرده و اگه چشمه افزایش پیدا کنه یعنی فرکانس افزایش پیدا کرده ؟؟ کلا منظورم اینه که اگه شدت نور زیاد بشه فرکانس هم زیاد میشه ؟؟؟ با دلیل لطفا 🙏🏻

جواب ها

مهدی فیضی

فیزیک دوازدهم تجربی

با این دو عکس فکر کنم مشکلتون حل بشه... خلاصه الزاما افزایش شدت نور در اثر بسامد ویا باعث افزایش بسامد نمیشه توی فرمول شدت تابش چندین عامل باعث ایجاد هستن!ولی تغییر بسامد(ک به چشمه موج مربوطه) میتواند باعث تغییر توان و شدت نور بشه...

سوالات مشابه

sogol saeedi

فصل 4 فیزیک دوازدهم تجربی

سریع اینو حل کنید اگ میشه

جواد مقدم

فصل 4 فیزیک دوازدهم تجربی

فیزیک دوازدهم کسی میتونه کمک کنه؟

فاطی قا

فصل 4 فیزیک دوازدهم تجربی

سلام میشه گفت که اگه شدت نور زیاد کنیم یعنی چشمه افزایش پیدا کرده و اگه چشمه افزایش پیدا کنه یعنی فرکانس افزایش پیدا کرده ؟؟ کلا منظورم اینه که اگه شدت نور زیاد بشه فرکانس هم زیاد میشه ؟؟؟ با دلیل لطفا 🙏🏻