ریاضی ششم - فصل ششم ریاضی ششم

سوال واضح !

آناهیتا ♡♡♡

ریاضی ششم. فصل ششم ریاضی ششم

جواب این سوالم درسته؟

جواب ها

اول مساحت دایره رو به دست بیار حالا مساحت مثلث رو به دست بیار و از مساحت دایره کم کن

حنا دلاوری

ریاضی ششم

مساحت دایره - مساحت مثبت = مساحت کل 😊 معرکه یادت نره

جواب معرکه

Helen ♥︎

ریاضی ششم

بله جوابت درسته

جواب معرکه

مساحت قسمت رنگی شکل: مساحت دایره-مساحت مثلث ینی: 2-12/5

اراد عظیمی

ریاضی ششم

حوصله ندارم

سوالات مشابه

یاسین سلیمی

فصل ششم ریاضی ششم

لطفا اگه بلدیم جواب بدین.

آناهیتا ♡♡♡

فصل ششم ریاضی ششم

لطفا جواب رو بگین

آناهیتا ♡♡♡

فصل ششم ریاضی ششم

جواب این سوالم درسته؟

ارمیتا سلبی

فصل ششم ریاضی ششم

لطفا جواب را در بیارید

ملودي :)

فصل ششم ریاضی ششم

نمومه سوال رياضي

یاسین سلیمی

فصل ششم ریاضی ششم

لطفا هر کدومو بلدین جواب بدین موندم؟

امیر علی فرتوت

فصل ششم ریاضی ششم

با اعداد ۱ ۳ ۴ ۶ با کسر عدد ۲۴ را به دست بیا ورید

آناهیتا ♡♡♡

فصل ششم ریاضی ششم

جواب این سوالم درسته؟

یاسین سلیمی

فصل ششم ریاضی ششم

لطفا کدومو بلدین جواب بدین ؟

سونیا قاسمی

فصل ششم ریاضی ششم

هر کی بله بگه

ارمیتا سلبی

فصل ششم ریاضی ششم

لطفا جواب را در بیارید

فرزند ماه amaris

فصل ششم ریاضی ششم

سوگند سه کتاب را با رنگهای بنفش یاسی کرمی به قیمت ۶۰۰۰۰ تومان خرید سوگند سرکتاب را با ۳۵% تخفیف خرید قیمت اصلی این کتاب ها چند است چند تومان تخفیف داره

آناهیتا ♡♡♡

فصل ششم ریاضی ششم

لطفا جواب سوال رو بگین

ارمیتا سلبی

فصل ششم ریاضی ششم

لطفا جواب را در بیارید

فرزند ماه amaris

فصل ششم ریاضی ششم

سوگند سه کتاب را با رنگهای بنفش یاسی کرمی به قیمت ۶۰۰۰۰ تومان خرید سوگند سرکتاب را با ۳۵% تخفیف خرید قیمت اصلی این کتاب ها چند است چند تومان تخفیف داره

یاسین سلیمی

فصل ششم ریاضی ششم

لطفا کدومو بلدین جواب بدین ؟

فرزند ماه amaris

فصل ششم ریاضی ششم

سوگند سه کتاب را با رنگهای بنفش یاسی کرمی به قیمت ۶۰۰۰۰ تومان خرید سوگند سرکتاب را با ۳۵% تخفیف خرید قیمت اصلی این کتاب ها چند است چند تومان تخفیف داره

سوگند عبداللهی

فصل ششم ریاضی ششم

با سلام خدمت همه ی شما عزیزان.لطفا پاسخ این سوال رو بدید.به ۲نفر اول معرکه داده می شود.

آسنا بابایی

فصل ششم ریاضی ششم

بچه هرکسی امتحان ریاضی رو داده بفرستید معرکه میدم منو دنبال کنید تا معرکه بدم

آناهیتا ♡♡♡

فصل ششم ریاضی ششم

جواب این سوالم درسته؟