ریاضی پنجم - فصل هفتم ریاضی پنجم

علی مولایی

ریاضی پنجم. فصل هفتم ریاضی پنجم

میانگین اعداد ۶۰و۸۰و۷۵و۵۵و۶۵و۸۵ پیدا کنید

جواب ها

جواب معرکه

Haasti 100.3

ریاضی پنجم

این هارو باهم جمع میکنیم بعد تقسیم بر تعدادش

جواب معرکه

پریا هدایتی

ریاضی پنجم

سلام ما اول میایم اعداد رو باهم جمع میکنیم بعد تقسیم بر تعداد میکنیم جواب 70 مرکه یادت نره ♥$$ 85 + 65 + 55 + 75 + 80 + 60=420 $$$$ 420 /div 6=70 $$

ییلدیز شعبانی

ریاضی پنجم

85+65+55+75+80+60=460 460÷6=76/9999999997

جواب معرکه

پینات داچی

ریاضی پنجم

۶۰+۸۰+۷۵+۵۵+۶۵+۸۵=۴۲۰ ۴۲۰÷۶=۷۰ میانگین=۷۰

ریحانه ایزدی

ریاضی پنجم

همرو باهم جمع کن تقسیم بر ۶ کن

سوالات مشابه

Fatemeh sarhadi

فصل هفتم ریاضی پنجم

چگونه باید در این برنامه عکس بفرستم

محیا رشیدی

فصل هفتم ریاضی پنجم

سه عدد متوالی بنویسید که میانگین ان ها 30 باشد

🎀mohadeseh 🎀 (◉‿◉)

فصل هفتم ریاضی پنجم

جواب بدین تاج میدم فقــط سه نفر اول

علی مولایی

فصل هفتم ریاضی پنجم

میانگین اعداد ۶۰و۸۰و۷۵و۵۵و۶۵و۸۵ پیدا کنید

آیلین عالی پور

فصل هفتم ریاضی پنجم

لطفا جزوه امتحان نهایی رو بفرستید معرکه . تاج

ترنم پورامین

فصل هفتم ریاضی پنجم

میانگین اعداد ۶، ۴ ، ۳ ، ۸ چیست ؟ راهنمایی : جمع اعداد و تقسیم بر تعداد 😀

ترنم پورامین

فصل هفتم ریاضی پنجم

میانگین اعداد ۶، ۴ ، ۳ ، ۸ چیست ؟ راهنمایی : جمع اعداد و تقسیم بر تعداد 😀

Haasti 100.3

فصل هفتم ریاضی پنجم

👇بگیین لطفا پاداش

علی مولایی

فصل هفتم ریاضی پنجم

میانگین اعداد ۶۰و۸۰و۷۵و۵۵و۶۵و۸۵ پیدا کنید

Haasti 100.3

فصل هفتم ریاضی پنجم

نمونه سوالات درس 7 ریاضی لطفا خواهش میکنم بگید🥺 پاداش میدم+آیفون 13

ترنم پورامین

فصل هفتم ریاضی پنجم

میانگین اعداد ۶، ۴ ، ۳ ، ۸ چیست ؟ راهنمایی : جمع اعداد و تقسیم بر تعداد 😀

Haasti 100.3

فصل هفتم ریاضی پنجم

نمونه سوالات درس 7 ریاضی لطفا خواهش میکنم بگید🥺 پاداش میدم+آیفون 13

Haasti 100.3

فصل هفتم ریاضی پنجم

👇بگیین لطفا پاداش

Fatemeh sarhadi

فصل هفتم ریاضی پنجم

چگونه باید در این برنامه عکس بفرستم

Haasti 100.3

فصل هفتم ریاضی پنجم

جواب دهید وقت ندارم به ۱۰ نفر اول معرکه میدم

Haasti 100.3

فصل هفتم ریاضی پنجم

جواب دهید وقت ندارم به ۱۰ نفر اول معرکه میدم

یلدا قره داغی

فصل هفتم ریاضی پنجم

نام چند بازی عادلانه را بنویسید تاج میدم+معرکه

ترنم پورامین

فصل هفتم ریاضی پنجم

میانگین اعداد ۶، ۴ ، ۳ ، ۸ چیست ؟ راهنمایی : جمع اعداد و تقسیم بر تعداد 😀

نگار محمدی

فصل هفتم ریاضی پنجم

لطفاً ازفصل ۷سوال بفرستید تاج میدم

سحر رنجبر

فصل هفتم ریاضی پنجم

سلام ریاضی صفحه ی ۱۲۹ تمرین رو بفرستید تاج می دم