فیزیک دهم -

فصل2 فیزیک دهم

فائزه ...

فیزیک دهم. فصل2 فیزیک دهم

سلام کسی جزوه مسئله فیزیک داره با جواب؟

جواب ها

سوالات مشابه

NONA_ Eghbali

فصل2 فیزیک دهم

جزوه خوب کی داره بفرسته لطفا🙏🏻

شینا ....

فصل2 فیزیک دهم

بر حسب پاسکال به دست آورید؟

.... ....

فصل2 فیزیک دهم

ببخشید میشه یکیتون بگین چگونه پاسکال را به کیلو پاسکال تبدیل میکنیم فرمول چی بود؟

اتنا احمدی

فصل2 فیزیک دهم

سلام ۲ سوال از فشار گاز محبوس اگه کسی داره با جواب بفرسته معرکه میزنم

Mahdieh zz

فصل2 فیزیک دهم

کسی این سوال رو بلده ؟

Reyhaneh Mohammadi

فصل2 فیزیک دهم

سلام، لطفا هرکس بلده حلش کنه'

عبدالله جاشوییی

فصل2 فیزیک دهم

پدیده پخش در مایع ها را توضیح دهید؟به طور خلاصه

زینب فرشچی

فصل2 فیزیک دهم

لطفا هرکدوم که بلد هستین بهم جوابشو بگین مممممننننووووونننن

شینا ....

فصل2 فیزیک دهم

در شکل زیر فشار وارد بر سطح چند پاسکال است؟

اتنا احمدی

فصل2 فیزیک دهم

انتشار در لوله به ......وابسته نیست

اتنا احمدی

فصل2 فیزیک دهم

ارتفاع ستون جیوه در یک میل 74 سانتی متر است فشار هوا چند پاسکال است؟

اتنا احمدی

فصل2 فیزیک دهم

لطفا جوابشو بگید معرکه میزنم

اتنا احمدی

فصل2 فیزیک دهم

جوابشو بگید لطفا معرکه میزنم

ماری دهم تجربی

فصل2 فیزیک دهم

سلام میشه این سوال واسم حل کنید حلش واسم مهمه حتما معرکه میزنم

ماری دهم تجربی

فصل2 فیزیک دهم

سلام ممنون میشم این سوال واسم حل کنید حتما معرکه میزنم هرکس جواب درست بده ممنون حلش واسم مهمه

Elahe Heydari

فصل2 فیزیک دهم

جوابش لطفا!! معرکه میزنم!:)

Reyhaneh Mohammadi

فصل2 فیزیک دهم

سلام، کسی بلده حل کنه؟ نقطه A درون یک استخر پر از آب از نقطه B به اندازه 4 متر پایین تر است اگر فشار نقطه A برابر 160000پاسکال باشد فشار در نقطه B چند پاسکال است؟

اتنا احمدی

فصل2 فیزیک دهم

میشه لطف کنین 5 نمونه سوال از لوله های u شکل بدید با جواب باشه لطفا معرکه میزنم

Elahe Heydari

فصل2 فیزیک دهم

کسی این سوال رو میدونه؟؟ اگ میدونید بگید بی زحمت

girl ‌♡

فصل2 فیزیک دهم

سلام اگر کسی نمونه سوال این فصل رو داره بفرسته اگر خوب باشه معرکه میزنم