هدیه آسمانی ششم - درس 1 هدیه های اسمانی ششم

امیرحسام یحیایی

هدیه آسمانی ششم. درس 1 هدیه های اسمانی ششم

هرکی کل سوالات تمام فصل های علوم رو برای فرستاد معرکه میدم

جواب ها

زهرا حمیدی حداد

هدیه آسمانی ششم

هل دادن و یا کشیدن، معادل وارد کردن یا ِاعمال …نیرو… است ۲- چه موقع حرکت یک جسم تغییر می کند؟ پاسخ: زمانی که به آن نیرو وارد شود ۳- نیرو اثر متقابل بین …دو جسم… است ۴- اثرات نیرو را بیان کنید؟ پاسخ: نیرو سبب شروع حرکت، تند شدن، کند شدن، توقف و تغییر جهت حرکت جسم می شود ۵- حداقل چند جسم باید بر هم اثر کنند تا نیرو ظاهر شود؟ پاسخ: دو جسم ۶- در چه حالتی نیروها اثر همدیگر را خنثی کرده و جسم حرکت نمی کند؟ پاسخ: وقتی نیروی وارد شده در دو جهت مخالف به یک اندازه باشد سری دوم سوالات علوم ششم👇 ۱- چه موقعی حرکت جسم تغییر می کند ؟ پاسخ: هر وقت به آن نیرویی وارد شود. ۲- نیرو حاصل چیست ؟ پاسخ: حاصل اثر متقابل دو جسم برهم است. ۳- یک کک چند برابر وزن خودش را می تواند بکشد ؟ پاسخ: بیش از یکصد هزار برابر وزن خودش را ۴- آیا یک جسم به تنهایی می تواند نیرو وارد کند ؟ پاسخ: خیر ، برای ایجاد نیرو حداقل به دو جسم نیاز داریم. ۵- دو ویژگی هر نیرو را بیان کنید. پاسخ: ۱ـ نیرو جهت دارد ۲ـ نیرو اندازه دارد. ۶- مقدار نیرو با چه وسیله ای اندازه گیری می شود ؟ پاسخ: نیرو سنج ۷- چرا وقتی لاستیک یا کش را بیش از اندازه بکشیم پاره می شود ؟ پاسخ: زیرا نیروی دست ما از نیروی لاستیک یا کش بیش تر است و باعث پاره شدن آن می گردد. ۸- در علوم ، هل دادن یا کشیدن معادل چیست ؟ پاسخ: معادل وارد کردن نیرو یا اعمال نیرو است. ۹- از نیرو چه استفاده های می شود ؟ پاسخ: تغییر جهت نیرو ، تغییر شکل نیرو ، حرکت جسم ، توقف جسم و کند شدن یا تند شدن حرکت ۱۰- حداقل چند جسم باید بر هم اثر کنند تا نیرو ظاهر شود ؟ پاسخ: دو جسم ۱۱- چرا گاهی با وجود این که بر جسم نیرو وارد می شود ، جسم حرکت نمی کند ؟ پاسخ: زیرا نیروی وارد شده از دو طرف جسم مساوی است. ۱۲- چه زمانی با وجود وارد شدن نیرو از دو طرف جسم ، جسم به یک طرف حرکت می کند ؟ پاسخ: وقتی که نیروی وارد شده از یک طرف بیش تر باشد. ۱۳- چه زمانی نیرو ها همدیگر را خنثی می کنند ؟ پاسخ: زمانی که نیرو ها در جهت مخالف هم وارد شوند. ۱۴- نیروی خالص چیست ؟ پاسخ: نیرویی که جسم را به حرکت در می آورد. ۱۵- منظور از نیروهای تماسی چیست ؟ پاسخ: بعضی از نیروها برای این که اثر کنند باید با جسم تماس پیدا کنند. به این نیروها ، نیروهای تماسی می گویند. ۱۶- در علوم هل دادن یا کشیدن معادل …………………………………….. است. پاسخ: وارد کردن نیرو یا اعمال نیرو وقوع زمین لرزه باعث…آزاد شدن انرژی درونی زمین… می شود ۲- مواد تشکیل دهنده ی زمین در برخی از قسمت ها مانند …پوسته… حالت شکننده دارند ۳.سالانه حدود چند زمین لرزه خفیف در کشور رخ می دهد؟ پاسخ: ۱۰۰۰۰ زمین لرزه خفیف ۴زمین لرزه توسط دستگاه …لرزه نگارها… ثبت می شود ۵- زمین لرزه های خفیف چه فوایدی دارند؟ پاسخ: این زمین لرزه ها باعث آزاد شدن انرژی درونی زمین و جلوگیری از وقوع زمین لرزه های بزرگتر می شوند ۶- چرا زمین لرزه، در محل شکستگی ها خسارت بیشتری ایجاد می کند؟ پاسخ: وقتی به پوسته ی زمین نیرو وارد می شود، زمین لرزه ایجاد می شود و در اثر آن جاهایی که شکستگی دارند، راحت تر از سایر قسمت ها جابه جا می شوند بنابراین زمین لرزه در محل شکستگی ها خسارت های بیشتری ایجاد می کند ۷.کوه آتش فشان از چه اجزایی تشکیل شده است؟ پاسخ: مخروط آتش فشان، مجرا ها، دهانه ۸.آتش فشان چه زمانی اتفاق می افتد؟ پاسخ: آتش فشان زمانی اتفاق می افتد که مواد آتش فشانی از داخل زمین به سطح آن راه پیدا می کند و سنگ های آتش فشانی را به وجود می آورد ۹- مواد خارج شد

اراد عظیمی

هدیه آسمانی ششم

برو از پادرس بگیر

سوالات مشابه

آسنا بابایی

درس 1 هدیه های اسمانی ششم

اصول دینی را به ترتیب بگویید معرکه میدم حتما

آسنا بابایی

درس 1 هدیه های اسمانی ششم

اصول دینی را به ترتیب بگویید معرکه میدم حتما

آسنا بابایی

درس 1 هدیه های اسمانی ششم

توحید چیست؟

آسنا بابایی

درس 1 هدیه های اسمانی ششم

توحید چیست؟

آسنا بابایی

درس 1 هدیه های اسمانی ششم

اصول دینی را به ترتیب بگویید معرکه میدم حتما

آسنا بابایی

درس 1 هدیه های اسمانی ششم

توحید چیست؟

آسنا بابایی

درس 1 هدیه های اسمانی ششم

توحید چیست؟

آسنا بابایی

درس 1 هدیه های اسمانی ششم

توحید چیست؟

فاطمه زهرا پیرامند

درس 1 هدیه های اسمانی ششم

سلام دوستان عزیز‌لطفا سوالات درس ۱هدیه را بگین باتشکر...

آسنا بابایی

درس 1 هدیه های اسمانی ششم

توحید چیست؟

آسنا بابایی

درس 1 هدیه های اسمانی ششم

توحید چیست؟

آسنا بابایی

درس 1 هدیه های اسمانی ششم

اصول دینی را به ترتیب بگویید معرکه میدم حتما

سلام هرکی فروع دینو بگه به اولین و دومین نفر معرکه میدم🦋👍

آسنا بابایی

درس 1 هدیه های اسمانی ششم

توحید چیست؟

آسنا بابایی

درس 1 هدیه های اسمانی ششم

اصول دینی را به ترتیب بگویید معرکه میدم حتما

فاطمه زهرا پیرامند

درس 1 هدیه های اسمانی ششم

سلام دوستان عزیز‌لطفا سوالات درس ۱هدیه را بگین باتشکر...

آسنا بابایی

درس 1 هدیه های اسمانی ششم

اصول دینی را به ترتیب بگویید معرکه میدم حتما

آسنا بابایی

درس 1 هدیه های اسمانی ششم

اصول دینی را به ترتیب بگویید معرکه میدم حتما

آسنا بابایی

درس 1 هدیه های اسمانی ششم

توحید چیست؟

آسنا بابایی

درس 1 هدیه های اسمانی ششم

توحید چیست؟