فارسی هفتم - درس 6 فارسی هفتم

معصومه عنایتی

فارسی هفتم. درس 6 فارسی هفتم

دوستان من به جای اینکه بنویسم علی شریعتی نوشتم شریعتی درست هست؟

جواب ها

جواب معرکه

🎸soroush 🎸

فارسی هفتم

درسته نگران نباش نمره میگیری در صورت تمایل معرکه بدهید 🙏💙

جواب معرکه

Baran ....

فارسی هفتم

آره بابا درسته

اره درسته :) مایل به تاج؟!

🌹 🌹

فارسی هفتم

درسته چون فامیلشو گفتی😊

سوالات مشابه

با نام

درس 6 فارسی هفتم

آیا زیر این کلمات که خط کشیده شده است همه ی این ها مفعول هستند

فاطمه قاسم پور

درس 6 فارسی هفتم

جزوه و لغات و سوالات درس ششم رو بفرستید زود لطفا

🏅 ....

درس 6 فارسی هفتم

میشه اینو جواب بدین تاج میدم سریع