ریاضی پنجم - فصل پنجم ریاضی پنجم

Rein Far

ریاضی پنجم. فصل پنجم ریاضی پنجم

هرکس زودتر و تا ۱ ساعت دیگه جواب بده بهش الان و ۳ جای دیگه که ببینمش هم بهش معرکه میدم و لطفاً راه حل داشته باشه . ۱_قرینه ی هر نقطه روی محیط دایره .................است. الف) در مرکز دایره. ب) در خارج دایره. ج)در داخل دایره د) روی محیط دایره ۲_ درستی یا نادرستی هر یک از جمله های زیر را مشخص کنید الف) هر شکلی که محور تقارن دارد مرکز تقارن هم دارد ب)ممکن است شکلی بیشتر از یک نقطه ی تقارن داشته باشد ج)ممکن است شکلی مرکز تقارن داشته باشد ولی محور تقارن نداشته ب

جواب ها

جواب معرکه

پریا هدایتی

ریاضی پنجم

سوال 1 گزینه ( الف) سوال 2 الف = صحیح ب = غلط ج = غلط

Hosna Jagari

ریاضی پنجم

الف درست غلط غلط

Haasti 100.3

ریاضی پنجم

الف درست غلط غلط

سوال ۱ الف سوال ۲ صحیح غلط غلط

سوالات مشابه

هستی فلاح

فصل پنجم ریاضی پنجم

سلام بیست تا سوال از ریاضی کلاس پنجم فصل پنجم میگید معرکه میدم

Rein Far

فصل پنجم ریاضی پنجم

هرکس زودتر و تا ۱ ساعت دیگه جواب بده بهش الان و ۳ جای دیگه که ببینمش هم بهش معرکه میدم و لطفاً راه حل داشته باشه . ۱_قرینه ی هر نقطه روی محیط دایره .................است. الف) در مرکز دایره. ب) در خارج دایره. ج)در داخل دایره د) روی محیط دایره ۲_ درستی یا نادرستی هر یک از جمله های زیر را مشخص کنید الف) هر شکلی که محور تقارن دارد مرکز تقارن هم دارد ب)ممکن است شکلی بیشتر از یک نقطه ی تقارن داشته باشد ج)ممکن است شکلی مرکز تقارن داشته باشد ولی محور تقارن نداشته ب

Iranian arlink

فصل پنجم ریاضی پنجم

یکی جواب بده لطفا

Iranian arlink

فصل پنجم ریاضی پنجم

لطفا جواب بدین تاج میدم

ایلیا نوروزی

فصل پنجم ریاضی پنجم

نمونه سوال ریاضی پنجم از فصل شش تاج میدم

آرمی ......

فصل پنجم ریاضی پنجم

بگید تاج میدم

Iranian arlink

فصل پنجم ریاضی پنجم

لطفا جواب بدین

هستی مردانی

فصل پنجم ریاضی پنجم

نسبت دوعد13است اگر عدد بزرگتر 12باشدعدد دیگر جند باشد لطفا زود بگید تروخدا

هستی مردانی

فصل پنجم ریاضی پنجم

میشه از سوا 1تا 4 بگید معرکه میدم

ایدا اعرابی

فصل پنجم ریاضی پنجم

سلام میشه برای من توضیح بدید چگونه اعداد اعشار را روی محور نشان بدم ممنون

نرگس جعفری

فصل پنجم ریاضی پنجم

اگر ارتقاع یک ذوزنقه ٣برابر شود بدون اینکه اندازه ی قاعده تغیر کند،مساحت چند برابر میشود؟ با یک مثال و محاسبه توضيح دهید

هستی مردانی

فصل پنجم ریاضی پنجم

نسبت دوعد13است اگر عدد بزرگتر 12باشدعدد دیگر جند باشد لطفا زود بگید تروخدا

Iranian arlink

فصل پنجم ریاضی پنجم

لطفا جواب بدین تاج میدم

Iranian arlink

فصل پنجم ریاضی پنجم

لطفا جواب بدین

Fatemeh sarhadi

فصل پنجم ریاضی پنجم

ضرب این عدد را بگو ۵/۶۲×۳۷۲

آرمی ......

فصل پنجم ریاضی پنجم

بگید تاج میدم

هستی مردانی

فصل پنجم ریاضی پنجم

از سوال 1تا4

نیایش گوهری

فصل پنجم ریاضی پنجم

میشه جواب سوال من را بدین

Iranian arlink

فصل پنجم ریاضی پنجم

هرکی جواب بده تاج میدم یا شایدم معرکه

Iranian arlink

فصل پنجم ریاضی پنجم

لطفا جواب بدین