دین و زندگی دوازدهم - درس 7 دین و زندگی دوازدهم

سوال واضح !

فاطی قا

دین و زندگی دوازدهم. درس 7 دین و زندگی دوازدهم

سلام علت اشتباه بودن گزینه 4 چیه؟

جواب ها

محدثه عابدان زاده

دین و زندگی دوازدهم

علتش اینکه آن ها به زبان نه به قلب ایمان آوردند ولی با شیطان در خفا همراهی می‌کنند و به شیاطین میگن در خلوت خود ما با شما هستیم

سوالات مشابه

زینب شیرازی

درس 7 دین و زندگی دوازدهم

کتمان گناه یعنی چه

امیر حسین عباسی

درس 7 دین و زندگی دوازدهم

چه عواملی انسان ها در تحریم و وسوسه می کند

فاطی قا

درس 7 دین و زندگی دوازدهم

سلام علت اشتباه بودن گزینه 4 چیه؟