فارسی هشتم - درس12 فارسی هشتم

TAHA Soleymani

فارسی هشتم. درس12 فارسی هشتم

یک نمونه سوال درس ۱۲ فارسی می‌خوام

جواب ها

عطیه محمدی

فارسی هشتم

بفرمائین

سوالات مشابه

طاها محمودی

درس12 فارسی هشتم

سلام 👋 لطفاً ♥️ ۵ تا از جمله هایی که صفت پرسشی داشته باشه بنویسید 💋💋 و ۵جمله از جمله هایی که صفت تعجبی داشته باشه بنویسید 💋💋 تایید میشه معرکه میزنم

yasy hoseiny

درس12 فارسی هشتم

لطفا سریع حل کنید برام فقط اگه بلد نیستید جواب ندید و راه حل نفرستید تشکر

TAHA Soleymani

درس12 فارسی هشتم

یک نمونه سوال درس ۱۲ فارسی می‌خوام