مطالعات اجتماعی چهارم - درس 22 مطالعات اجتماعی چهارم

کیم تهیونگ

مطالعات اجتماعی چهارم. درس 22 مطالعات اجتماعی چهارم

لطفا نمونه سوال بفرستید

جواب ها

جواب معرکه

نابغه ....

مطالعات اجتماعی چهارم

سلام عزیزم ببین نمونه سوال ندارم ولی جزوعه دارم نمونه هیچی تو اینترنت زدم نیاورد

...... کیم تهیونگ

مطالعات اجتماعی چهارم

سلام بچه این سوالی که میگه پایین ترین نقطه زمین که رو به روی چی قرار دارد قطب چی می‌گویند تو رو خدا بهم بگین

جواب معرکه

مارالشونم ⛓️🖤

مطالعات اجتماعی چهارم

معرکه یادت نرع.

سوالات مشابه

نازنین زهرا عظیم زاده

درس 22 مطالعات اجتماعی چهارم

سلام میشه این سوال رو جواب بدید هلاکو پس از چند سال از چنیگیز اخرین خلفا ی عباسیان را بر انداخت؟ تاج+معرکه

امیر حسین داوودی

درس 22 مطالعات اجتماعی چهارم

رهبر معظم انقلاب اسلامی هم اکنون چه کسی است

کورد ♡◇

درس 22 مطالعات اجتماعی چهارم

سلام کی تاج مخواد راستی مطالعات رو چرت زدم

کورد ♡◇

درس 22 مطالعات اجتماعی چهارم

سلام کی تاج مخواد راستی مطالعات رو چرت زدم

کورد ♡◇

درس 22 مطالعات اجتماعی چهارم

سلام کی تاج مخواد راستی مطالعات رو چرت زدم

کورد ♡◇

درس 22 مطالعات اجتماعی چهارم

سلام کی تاج مخواد راستی مطالعات رو چرت زدم

امیر حسین داوودی

درس 22 مطالعات اجتماعی چهارم

رهبر معظم انقلاب اسلامی هم اکنون چه کسی است

کورد ♡◇

درس 22 مطالعات اجتماعی چهارم

سلام کی تاج مخواد راستی مطالعات رو چرت زدم

کورد ♡◇

درس 22 مطالعات اجتماعی چهارم

سلام کی تاج مخواد راستی مطالعات رو چرت زدم

نازنین زهرا عظیم زاده

درس 22 مطالعات اجتماعی چهارم

سلام میشه این سوال رو جواب بدید هلاکو پس از چند سال از چنیگیز اخرین خلفا ی عباسیان را بر انداخت؟ تاج+معرکه

امیر حسین داوودی

درس 22 مطالعات اجتماعی چهارم

رهبر معظم انقلاب اسلامی هم اکنون چه کسی است

نازنین زهرا عظیم زاده

درس 22 مطالعات اجتماعی چهارم

سلام میشه این سوال رو جواب بدید هلاکو پس از چند سال از چنیگیز اخرین خلفا ی عباسیان را بر انداخت؟ تاج+معرکه

کورد ♡◇

درس 22 مطالعات اجتماعی چهارم

سلام کی تاج مخواد راستی مطالعات رو چرت زدم

نازنین زهرا عظیم زاده

درس 22 مطالعات اجتماعی چهارم

سلام میشه این سوال رو جواب بدید هلاکو پس از چند سال از چنیگیز اخرین خلفا ی عباسیان را بر انداخت؟ تاج+معرکه

کورد ♡◇

درس 22 مطالعات اجتماعی چهارم

سلام کی تاج مخواد راستی مطالعات رو چرت زدم

کورد ♡◇

درس 22 مطالعات اجتماعی چهارم

سلام کی تاج مخواد راستی مطالعات رو چرت زدم

علی مولایی

درس 22 مطالعات اجتماعی چهارم

کاربرگه ۱۷روانجام بدید

کورد ♡◇

درس 22 مطالعات اجتماعی چهارم

سلام کی تاج مخواد راستی مطالعات رو چرت زدم

علی مولایی

درس 22 مطالعات اجتماعی چهارم

کاربرگه ۱۷روانجام بدید

ساحل مومن زاده

درس 22 مطالعات اجتماعی چهارم

بیزحمت سوالات را درس 22 را برام بفرستید تاج میدم