عربی دوازدهم انسانی - درس اول عربی دوازدهم انسانی

سوال واضح !

شایان منتظری

عربی دوازدهم انسانی. درس اول عربی دوازدهم انسانی

سلام دوستان میتونید بگید چرا گزینه صحیح گزینه ۳ هست

جواب ها

نیما جنگی زهی

عربی دوازدهم انسانی

چونکه بعد 4 ساعت 12.30 میشه تو گزینه سه گفته ساعت 1.30

سوالات مشابه

ارین لطفی

درس اول عربی دوازدهم انسانی

نقش کلمات متن درس اول عربی دوازدهم انسانی

مبینا برزگر

درس اول عربی دوازدهم انسانی

سلام کسی نمونه سوال برای کنکور دارع؟

الهه زاهدی

درس اول عربی دوازدهم انسانی

جواب تمرین های درس اول عربی لطفا