هندسه یازدهم - فصل 2 هندسه یازدهم

parsa k.n

هندسه یازدهم. فصل 2 هندسه یازدهم

یکی میشه این سوالو توضیح بده چرا غلط گرفته؟ هر جوری حساب میکنم درسته

جواب ها

اسرا فلاح

هندسه یازدهم

این سوال مشابهش رو برات فرستادم، ببین مشکلش از کجاست.

سوالات مشابه

amirali .mrd

فصل 2 هندسه یازدهم

لطفا جواب هر کدومو بلدید بفرستید

parsa k.n

فصل 2 هندسه یازدهم

یکی میشه این سوالو توضیح بده چرا غلط گرفته؟ هر جوری حساب میکنم درسته

صبا سنگ سفیدی

فصل 2 هندسه یازدهم

کسی میتونه این سوال و حل کنه ؟لطفا