زیست شناسی دهم -

فصل سوم زیست دهم

علی نظری

زیست شناسی دهم. فصل سوم زیست دهم

سلام معنی ورطه چی‌میشه

جواب ها

سوالات مشابه

اتنا کیهان نژاد

فصل سوم زیست دهم

لطفا اگه کسی بلده حل کنه

ابراهیم حدیدی

فصل سوم زیست دهم

چرا بازدم یک فرآیند غیر فعال است؟

برایان سرکزیان

فصل سوم زیست دهم

تنفس آبشش در ماهی به‌صورت‌است؟

mhl rostmi

فصل سوم زیست دهم

1-زیست شناسی شاخه ای از علوم است که اساس ان است (الف)انسانی-مشاهده (ب)تجربی - پدید های طبیعی (ج) تجربی - مشاهده (د)انسانی -پدیدهای طبیعی 2-کدام گزینه ویژگی نظم وترتیب در جانداران را بهتر نشان می دهد (الف)دفع سدیم اضافی از طریق ادرار (ب)خم شدن ساقه گیاهان به سمت نور (ج)از هم پاشیدن جسد جانوران (د)موهای سفید خرس قطبی 3-برای ورود اکسیژن به داخل یاخته وخروج کربن دی اکسید از یاخته (الف)پروتئین های کانالی نقش دارند (ب)پروتئین ها ی ناقل نقش دارند (

بهنوش نصیری

فصل سوم زیست دهم

در نقطه از منحنی رو به رو که با علامت سوال مشخص گردید

shahrzad sadati

فصل سوم زیست دهم

هر ماهی چن کمان آبششی دارد؟ بچه ها کسی جواب این سوالو میدونه

حامد مرشدی

فصل سوم زیست دهم

سلام رشته تجربی کدوم درسش از همه سخت تر هست؟

علی عباسی

فصل سوم زیست دهم

قلب چیست و کجا قرار دارد

نگین زمانی

فصل سوم زیست دهم

لطفا زودکمک کنید

الیزا کامیاری

فصل سوم زیست دهم

آیا هر دو دم (یعنی دم عادی و دم عمیق)فعال است یا غیر فعال؟

الیزا کامیاری

فصل سوم زیست دهم

نوع مویرگی های دستگاه عصبی مرکزی مغز و نخاع چیست؟ لطفا زود جواب بدید؟

mohammad rahimi

فصل سوم زیست دهم

اینم بفرس مرسی

mohammad rahimi

فصل سوم زیست دهم

جوابش چی میشع

mohammad rahimi

فصل سوم زیست دهم

اینم اگ میشه جواب بدین

mohammad rahimi

فصل سوم زیست دهم

و اینم میخوام خیلی ببخشید میدونم سوالام زیادن همشو معلمم فرستاده گفته تا فردا حل کنم😔😔😔

mohammad rahimi

فصل سوم زیست دهم

جواب اینم بگو 😂😂😂گفتی اینارو از کجا میارم بخدا اینارو معلممون طرح کرده بیشعورمن خودمم موندم از کجاش اورده

mohammad rahimi

فصل سوم زیست دهم

خواهش میکنم اینم جواب بدید😭😭

mohammad rahimi

فصل سوم زیست دهم

اینم جواب بدین؟؟

mohammad rahimi

فصل سوم زیست دهم

جواب اینم بدین😍

mohammad rahimi

فصل سوم زیست دهم

اینم لطف کنین