آمار واحتمال یازدهم - فصل3 آمار و احتمال یازدهم

فلان فلانی

آمار واحتمال یازدهم. فصل3 آمار و احتمال یازدهم

اینو یکی حل کنه لطفا توضیح هم بدید

جواب ها

مهدی حسین آبادی

آمار واحتمال یازدهم

داخل عکس

سوالات مشابه

مصطفی ترابی

فصل3 آمار و احتمال یازدهم

ببخشید@این@قانون@بیز@و@احتمال@شرطی@رو@نمی@فهمم@میشه@بگین@چه@جوریه@ممونم

مهدی یوسفئ

فصل3 آمار و احتمال یازدهم

مد@یا@نماداده@چی@هست@و@چجوری@تشخیصش@بدم

fatemeh sedighi

فصل3 آمار و احتمال یازدهم

میش عکس جزوه ها امار احتمال و بفرسید