مطالعات اجتماعی هشتم - درس 1 اجتماعی هشتم

محدثه سادات رضایی

مطالعات اجتماعی هشتم. درس 1 اجتماعی هشتم

تعاون چیست؟

جواب ها

صدرا قنبری

مطالعات اجتماعی هشتم

تعاون به زبان ساده یعنی همکاری و یاری رساندن به یکدیگر

سوالات مشابه

sogol azizi

درس 1 اجتماعی هشتم

سخن((باهمسایه ات خوش رفتاری کن تا مسلمان راسین باشی)).مال کیه؟:(

علی زارع

درس 1 اجتماعی هشتم

تعاون یعنی چه

پوریا شیعتی

درس 1 اجتماعی هشتم

تعاون یعنی چه