ریاضی ششم - فصل پنجم ریاضی ششم

آناهیتا ♡♡♡

ریاضی ششم. فصل پنجم ریاضی ششم

لطفا جواب سوال رو بگین

جواب ها

اراد عظیمی

ریاضی ششم

نمیدونم

مهدی ولایی پ

ریاضی ششم

کیلوگرم$$ 4 /times 6 /times 3=72 $$

جواب معرکه

Helen ♥︎

ریاضی ششم

ببین باید بیای سطح رو بدست بیاری بعد ضرب در ۰/۲ کنی .

جواب معرکه

Setayesh Sahi

ریاضی ششم

معرکه یادت نره

سوالات مشابه

آناهیتا ♡♡♡

فصل پنجم ریاضی ششم

جواب بدین معرکه میدم به کسی که درست بگه🫂

فاطیما ستایش

فصل پنجم ریاضی ششم

سلام اگه میشه لطفاً واسم جواب این سوال رو بفرستید معرکه میدم به هر کی که بفرسته

فاطیما ستایش

فصل پنجم ریاضی ششم

سلام اگه میشه هرمی می‌تونه جواب این رو به هم بگه باید مساحت رو بدت بیاوریم

علی حیدری

فصل پنجم ریاضی ششم

سلام متمم زاویه ۲۷ چند درجه است؟ جواب=معرکه

سوگند عبداللهی

فصل پنجم ریاضی ششم

سلام اگه میشه برام نمونه سوال بفرستی معرکه می دم

علی حیدری

فصل پنجم ریاضی ششم

سلام متمم زاویه ۲۷ چند درجه است؟ جواب=معرکه

آناهیتا ♡♡♡

فصل پنجم ریاضی ششم

جواب بدین معرکه میدم به کسی که درست بگه🫂

هرکسی جواب رو بگه معرکه میدم

محمد متین سلیمانی

فصل پنجم ریاضی ششم

آزمون ریاضی

فاطیما ستایش

فصل پنجم ریاضی ششم

سلام اگه میشه لطفاً واسم جواب این سوال رو بفرستید معرکه میدم به هر کی که بفرسته

morvarid ghasmi

فصل پنجم ریاضی ششم

سلام محیط رو حساب کنید 😁 معرکه میدم

فاطیما ستایش

فصل پنجم ریاضی ششم

سلام اگه میشه هرمی می‌تونه جواب این رو به هم بگه باید مساحت رو بدت بیاوریم

سوگند عبداللهی

فصل پنجم ریاضی ششم

سلام اگه میشه برام نمونه سوال بفرستی معرکه می دم

آناهیتا ♡♡♡

فصل پنجم ریاضی ششم

جواب بدین معرکه میدم به کسی که درست بگه🫂

پارمیس معارف

فصل پنجم ریاضی ششم

نمونه سوال از فصل پنجم میخواممممم لطفاااا بدین هرکی بده معرکه میدمم

فاطیما ستایش

فصل پنجم ریاضی ششم

سلام ببخشید من یه سوال ریاضی داشتم لطفاً هرمی بیدونه بهم بگه 857 سی سی چند لیتر است?

هر کس امتحان ریاضی داده بزاره معرکه میدم:)

فاطیما ستایش

فصل پنجم ریاضی ششم

سلام اگه میشه لطفاً واسم جواب این سوال رو بفرستید معرکه میدم به هر کی که بفرسته

Respina [Resiii]

فصل پنجم ریاضی ششم

امیدوارم بدرتون بخورههه🩵💙

فاطیما ستایش

فصل پنجم ریاضی ششم

سلام اگه میشه هرمی می‌تونه جواب این رو به هم بگه باید مساحت رو بدت بیاوریم