آزمایشگاه علوم تجربی دهم - فصل 3 آزمایشگاه علوم دهم

بیمم ییی

آزمایشگاه علوم تجربی دهم. فصل 3 آزمایشگاه علوم دهم

لطفاً حل کنید

جواب ها

جواب معرکه

مهدی قلی نژاد

آزمایشگاه علوم تجربی دهم

سلام اگه خوب بود جواب معرکه رو بزن لطفا 💖

سوالات مشابه

محمد+مبین یعقوبی

فصل 3 آزمایشگاه علوم دهم

کسی گزارش یا نکته مهمی درباره آزمایش فشار دریک مایع به چی بستگی داره

شیوا غلامی

فصل 3 آزمایشگاه علوم دهم

نقش انزیم کربنیک انیدرازدر حمل co2رابگویید

فاطی 🤗

فصل 3 آزمایشگاه علوم دهم

سلام عزیزان لطفا هرکس عکس از ازمایش ساخت جوی شیشه‌ای برفی داره بفرسته ممنونم