ریاضی هفتم - فصل 3 ریاضی هفتم

عسل شریفات

ریاضی هفتم. فصل 3 ریاضی هفتم

سلام در مرحله ۲ حل شدن ۳xاز کجا اومده

جواب ها

جواب معرکه

... ...

ریاضی هفتم

چون پرانتز معنی ضرب میده بنابر این 3 را در 5 و x ضرب میکنیم.

جواب معرکه

... ...

ریاضی هفتم

معادله هس خب پرانتز داره باید عدد بیرونی رو ضرب عدد داخلی کنی ۳×۵=۱۵ ۳×x=۳x

سوالات مشابه

سهیل عالیمی

فصل 3 ریاضی هفتم

اگر به ضلع یک مربع 20٪ اضافه کنیم مساحتش چه تغییری می کند ؟(چند درصد افزایش می یابد) ممنون

NUSHA رادان

فصل 3 ریاضی هفتم

سلام لطفا لطفا نمونه سوالات امتحانی فصل سوم ریاضی رو بدید حتما با جواب باشه خواهش می کنم

mahdie ❤❤❤

فصل 3 ریاضی هفتم

سوال سه ص ۴۳