ریاضی دهم -

فصل6 ریاضی دهم

پارسا چراغی

ریاضی دهم. فصل6 ریاضی دهم

جزوه فصل شیش کی داره لطفا😁😁😁😁🙏🙏🙏🙏

جواب ها

سوالات مشابه

فائزه رضائی

فصل6 ریاضی دهم

باارقام9,8,5,2,3,0چندعدد۵رقمی میتوان نوشت؟؟تو رو خدا زود جواب بدین خواهشش امتحان دارم

Mohaddeseh .d

فصل6 ریاضی دهم

چندعددسه رقمی بر۵و۹بخش پذیرند؟(بدون شمردن) جوال این سوال لطفا👆

demo demo 1383 demo 1383

فصل6 ریاضی دهم

رمز یک دستگاه از سه گزینه تشکیل شده که گزینه اول ان عدد یک عدد و گزینه های دوم و سوم ، یک حرف از الفبای فارسی است . تعداد حالت های ممکن برای رمز این دستگاه را بیابید

مجتبی موگوئی احمدی

فصل6 ریاضی دهم

جواب این سوال چی میشه؟

مجتبی موگوئی احمدی

فصل6 ریاضی دهم

جواب این سوال چی میشه؟

مجتبی موگوئی احمدی

فصل6 ریاضی دهم

جواب این سوال چی میشه؟

مجتبی موگوئی احمدی

فصل6 ریاضی دهم

پاسخ این سوال چی میشه؟

۰۹۳۰۱۳۵ ۴۷۳۱

فصل6 ریاضی دهم

کی از شما به فصل ششم ریاضی رسیده هر چی خوندید به منم بگید مال شنارش بدون شمردن

rsh 404

فصل6 ریاضی دهم

یکی توضیح میده اینو برام چرا جوابش این شد ؟؟؟؟

meraj ghanei

فصل6 ریاضی دهم

میشه بگین چه موقع باید از ترکیب و چه موقع باید از جایگشت استفاده بشه؟

mmmmmm mmmmmmm

فصل6 ریاضی دهم

10 نفر را به چند طریق می توان به دو تیم ۵ نفره بنام های Aو B تقسیم کرد

Atena DKH

فصل6 ریاضی دهم

سلام بچه ها میشه اینو سریع جواب بدید

mahdi ....

فصل6 ریاضی دهم

جواب میخوام؟؟؟

maede shamakhy

فصل6 ریاضی دهم

چه زمانی باید از فاکتوریل تو سوالات استفاده کنیم

Aida Bahmani

فصل6 ریاضی دهم

سلام ببخشید یکی تمرین صفحه۱۲۶ سوال۶ ریاضی رو برام توضیح بده

مهدی ولیزاده

فصل6 ریاضی دهم

چند عدد ده رقمی با اعداد زیر می توان نوشت؟ 1.1.6 .4.5.6.6.6.5.4.4.0.1.2.3

مهدی ولیزاده

فصل6 ریاضی دهم

سلام لطفا به سؤال زیر پاسخ بدید. فصل ششم ریاضی ، بخش شمارش یک عدد سه رقمی را متقارن می نامیم ، اگر رقم یکان وصدگان آن برابر باشند. چند عدد سه رقمی متقارن بزرگتر از 500 وجود دارد؟؟؟؟؟؟

mina asadi

فصل6 ریاضی دهم

جواب این تمرینا با عکس لطفا

.......... .......

فصل6 ریاضی دهم

بچه ها اگه میشه بر اساس این مثال اصل جمع رو توضیح بدید لطفاً سریعتر برای امشب لازمش دارم البته این مسئله مربوط به درس خواهرم هستش.

... ...

فصل6 ریاضی دهم

۷نفر@که@یک@زن@و@شوهر@و@تک@فرزندشان@نیز@در@بین@انها@هستند@در@یک@صف@قرار@میگیرندتعداد@حالاتی@که@بین@زن@و@شوهر@،فرزندشان@به@همراه@دونفر@دیگر@@قرار@میگیرد@کدام@است؟ جواب@۴۳۲@ لطفا@هر@کس@بلده@جواب@بده@هرکس@بلدهههههههههه