عربی دوازدهم انسانی - درس چهارم عربی دوازدهم انسانی

نیما جنگی زهی

عربی دوازدهم انسانی. درس چهارم عربی دوازدهم انسانی

دوستان میشه ترجمه اش کنید؟

جواب ها

جواب معرکه

Hakimeh Bahrami

عربی دوازدهم انسانی

به رحمت خدا نسبت به آنها نرمش کردی و اگر خشن و سنگدل بودی از اطرافت پراکنده می شدند.

سوالات مشابه

mli frj

درس چهارم عربی دوازدهم انسانی

معنی قَد سَجَّلَ ؟

سعید خسروی

درس چهارم عربی دوازدهم انسانی

دوستان کسی می‌تونه جواب بده

fatemeh ghorbani

درس چهارم عربی دوازدهم انسانی

سلام میشه مفعول مطلق نوعی وتاکیدی روهمراه بامثال توضیح بدین