عربی دوازدهم - درس چهارم عربی دوازدهم

سوال واضح !

فاطی قا

عربی دوازدهم. درس چهارم عربی دوازدهم

سللم تو این تست از کجا بفهمیم که لا یکن مضارع منفی یا نهی ؟؟

جواب ها

نیما جنگی زهی

عربی دوازدهم

یکن ساکن هست یعنی کلمه آخرش (ن) ساکن هست پس فعل نهی میشود❤

سوالات مشابه

مریم صالحی مهر

درس چهارم عربی دوازدهم

چه کسی ترجمه این سوال رو بلده ؟ ترجمه متن و گزینه ها .

مونا قلیپور

درس چهارم عربی دوازدهم

لطفا جواب بدید . ممنون

مینا جعفری

درس چهارم عربی دوازدهم

جواب میخوام