زیست شناسی دوازدهم - فصل 3 زیست شناسی دوازدهم

فاطی قا

زیست شناسی دوازدهم. فصل 3 زیست شناسی دوازدهم

سلام علت اشتباه بودن گزینه 1 چیه

جواب ها

مهدی فیضی

زیست شناسی دوازدهم

گیرنده عصبی پیام عصبی دریافت نمیکنه پیام عصبی میسازه!!! پس اینکه گفته پس از دریافت پیام عصبی،غلطه!!

سوالات مشابه

امین پَرکالی

فصل 3 زیست شناسی دوازدهم

ژنوتیپ RW رو همین الان میخوام ترخدا بگین الان لازم دارم🙏🏻فقط درست باشه ممنون🙏🏻

شبنم بابائی

فصل 3 زیست شناسی دوازدهم

ببخشین میشه توضیح بدین که تو این کتاب نوشته آندوکارد متصل به بافت پیوندی دقیقا کجا میشه چون تو عکس هیچ بافت پیوندی بجز خون نیست که اون باهاش در ارتباط باشه و خون هم رشته ای نیست🤔😐

علی کولیوند

فصل 3 زیست شناسی دوازدهم

نوع فنوتیپ و تعداد ژنوتیپ گروه خونی Rh چیست؟