ریاضی پنجم - فصل سوم ریاضی پنجم

محمد جواد فاطمی

ریاضی پنجم. فصل سوم ریاضی پنجم

اختلاف پول امین و مبین10000ریال است اگرنسبت پول امین بہ مبین 9 بہ 7 باشد پول ھرکدام چند ریال است؟؟؟؟

جواب ها

جواب معرکه

پول امین و مبین کم شده شده ۱۰۰۰۰ ۷ رو از نه کم میکنیم میشه ۲ ۲ ضرب در ۵۰۰۰ شده شده ۱۰۰۰۰ نسبت پول امین به مبین ۹ به هفته پس امین پولش بیشتره حالا ۹ رو ضرب در ۵۰۰۰ میکنیم میشه۴۵۰۰۰ ۷ رو ضرب در ۵۰۰۰ میکنیم میشه ۳۵۰۰۰ پول امین ۴۵۰۰۰ و پول مبین ۳۵۰۰۰

محمدحسین خانی

ریاضی پنجم

پول امین ۴۵۰۰۰ پول مبین ۳۵۰۰۰

پرنیان خوشحال

ریاضی پنجم

اینم عکسش

``end life ``

ریاضی پنجم

امین 45000 مبین 35000🙂✌🏻

مهدیه رضایی

ریاضی پنجم

ممنون میشم اگه تاج بدید

سوالات مشابه

asma djs

فصل سوم ریاضی پنجم

تاج میدم ممنون حل کنید

آرزو تیموری

فصل سوم ریاضی پنجم

سلام میشه جواب این سوال را بدهید🙏🙏$$ 4 /frac{5}{8} - 4 /frac{2}{12} = $$

طاها یعقوبی

فصل سوم ریاضی پنجم

نصف دانش آموزان یک کلاس 14نفرند.یک سوم دانش آموزان این کلاس چند نفرند؟