ریاضی پنجم - فصل سوم ریاضی پنجم

آرزو تیموری

ریاضی پنجم. فصل سوم ریاضی پنجم

سلام میشه جواب این سوال را بدهید🙏🙏$$ 4 /frac{5}{8} - 4 /frac{2}{12} = $$

جواب ها

اول ۴ و ۴ رو منها میکنیم میش ۰ بعد ۵و۲ رو منها میکنیم بعد ۸و۱۲ رو منها میکنیم بعد جواب به دست میآید جواب اصلی میش ۳چهارم

فاطمه عزیزی

ریاضی پنجم

باید تاج بدی

ستایش امیری

ریاضی پنجم

جواب اصلی ۳ چهارم

میعاد شجیراتی

ریاضی پنجم

سه چهارم

عطیه علوی

ریاضی پنجم

جواب میشه سه چهارم

سوالات مشابه

آرزو تیموری

فصل سوم ریاضی پنجم

سلام میشه جواب این سوال را بدهید🙏🙏$$ 4 /frac{5}{8} - 4 /frac{2}{12} = $$

مهتاب بهشتی

فصل سوم ریاضی پنجم

میشه برام این رو حل کنید

asma djs

فصل سوم ریاضی پنجم

حل کنید تاج میدم و دنبال میکنم و معرکه هم میدم ممنونم سریع تر⭐