ریاضی یازدهم - فصل 1 ریاضی یازدهم تجربی

یازدهم تجربی

ریاضی یازدهم. فصل 1 ریاضی یازدهم تجربی

کسی میدونه این چه بلایی سر این عبارت کثافت اومده😡😧

جواب ها

جواب معرکه

مهتاب ....

ریاضی یازدهم

عبارت اول از سمت چپ را به عبارت کسری تبدیل میکنی که برابر با عبارت میانی میشه، عبارت سمت راستی رو هم اگه به توان دو برسانی هم مخرج و هم صورت را، باز دوباره برابر اونها خواهد شد.

سوالات مشابه

رهــــا 📚

فصل 1 ریاضی یازدهم تجربی

برای@انجام@محاسبات@سریع@چیکار@باید@کرد؟ بجز@تمرین@زیاد@بدون@ماشین@حساب@:|

سجاد صبحانی

فصل 1 ریاضی یازدهم تجربی

میشه کسی جواب بدهه

غزل محمدی

فصل 1 ریاضی یازدهم تجربی

کسی جوابش رو بلد؟؟؟