شیمی یازدهم - فصل2 شیمی یازدهم

fateme maleki

شیمی یازدهم. فصل2 شیمی یازدهم

لطفا جواب بدین معرکه میدم

جواب ها

🖤𝑹𝑨𝑯𝑨!🖤 ..

شیمی یازدهم

و به نامِ او...🌱 سلام بانو... :) انرژی گرمایی به دو عامل بستگی داره... ۱ = دما... ۲ = تعداد ذرات ماده... اینجا ظرف ۱ تعداد ذراتش از ظرف ۲ بیشتره... و دمای ظرف ۲ از ظرف ۱ بیشتره... در چنین مواقعی انرژی گرمایی قابل مقایسه نیست! چون یک ظرف جرم کمتر با دمای بیشتر.. و ظرف دیگر جرمی بیشتر با دمای کمتر رو داره... [البته دقت کن ببین تعداد ذرات رو دقیق کشیدی؟ چون اگه هر دو ظرف تعدادش برابر باشه اونی ک دمای بیشتر داره انرژی گرماییش بیشتره...] - با آرزوی موفقیت :)🎀🧸

سوالات مشابه

𝓕𝓪𝓽𝓮𝓶𝓮𝓱 🧡🍃

فصل2 شیمی یازدهم

امتحان شیمی دارم مستمرنوبت اول فصل اول و نصف دوم خوندم مونده مسئله ها لطفا سایت یا استاد خوب معرفی کنید ببینم و نمره خوبی بگیرم ممنونممم

aylar ahmadi

فصل2 شیمی یازدهم

لطفا جواب بدید

𝓕𝓪𝓽𝓮𝓶𝓮𝓱 🧡🍃

فصل2 شیمی یازدهم

میشه جواب اینو بفرستید