فیزیک دوازدهم تجربی - فصل 4 فیزیک دوازدهم تجربی

فاطی قا

فیزیک دوازدهم تجربی. فصل 4 فیزیک دوازدهم تجربی

توان چشمه نور همون شدت نور هست ؟؟

جواب ها

مهدی فیضی

فیزیک دوازدهم تجربی

خیر شدت نور فرمولش عینا شبیه شدت صوته!!!!!! و خب توان چشمه نور با فرمول دیگس!بعد اینکه توان چشمه نور ک با E/t پیدا شد،تقسیم بر مساحت سطح کنین پیدا میشه شدت نور!

سوالات مشابه

Sara Bahram

فصل 4 فیزیک دوازدهم تجربی

فوری اگر کسی جواب رو بلده ممنون میشم کمک کنه

مریم ...

فصل 4 فیزیک دوازدهم تجربی

سلام با راح حل لطفا جواب بدید هنگامی که دمای جسمی به اندازه ۳۶فارنهایت افزایش میابد دمای جسم به ۳۰۰درجه کلوین میرسد دمای جسم قبل از افزایش چند کلوین بوده است؟؟؟

مهین حسین زاده مقدم

فصل 4 فیزیک دوازدهم تجربی

مولفه بردار زیر را بدست اورید