شیمی یازدهم - فصل2 شیمی یازدهم

امیر حسین قلی نژاد

شیمی یازدهم. فصل2 شیمی یازدهم

آنتالپی را توضیح دهید

جواب ها

Hajis _son

شیمی یازدهم

سلام آنتلاپی چیست :. آنتالپی جمع انرژی درونی سیستم و حاصلضرب فشار و حجم آن است واحد اندازه گیری ::. واحد اندازه‌گیری آنتالپی یکاها ژول (J) نام دارد. قانون اندازه گیری :آنتالپی  یا درون‌گرمی مقدار کل محتوای انرژی در یک سامانه در فشار و دما باید ثابت باشه #پسر حاجی Hajis_son

توی کتابم نوشته دوست عزیز اگر ذرات سازنده یک ماده علاوه بر انرژی جنبشی انرژی پتانسیل هم داشته باشد آنتالپی می گویند سوالی داشتی در خدمتم 🙂👍

سوالات مشابه

fatima ...

فصل2 شیمی یازدهم

حل شه فوری

alireza horri

فصل2 شیمی یازدهم

مگه@اتین@واکنش@پذیر@تر@@از@اتن@و@اتان@نیست@؟؟؟

‌‌‌ ‌‌

فصل2 شیمی یازدهم

سلام دوستان میشه یک تحقیق با قسمت(ث) باهم بیندیشیم شیمی صفحه ۵۷ بدید🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻