ریاضی چهارم - فصل چهارم ریاضی چهارم

بدون نام

ریاضی چهارم. فصل چهارم ریاضی چهارم

سلام ببخشید این مسئله جوابش چی میشه؟

جواب ها

جواب معرکه

ßámù ģøñģ

ریاضی چهارم

جواب معرکه

آیت مرادی

ریاضی چهارم

سلام بفرمایید استفاده کنید

Liya jk✨🖤

ریاضی چهارم

ببین اول بیا ۲/۵اعشاری کن میشه چهار دهم بعد ×۷/۴کنی میشه ۲.۹۶ بعد بیایی تقسیم بر یک صدم کنی اول باید بیای کسری بنویسی میشه ۱٫۱۰۰ بعد معکوسش کنی میشه ۱۰۰٫۱ بعد ۲.۹۶ رو هم کسری کن ×هم کنی ۲۹۶۰ ۲_۳۹صدمو تقسیم بر ۱ دهم کنی میشه ۳٫۹ بعدشم که به علاوه ی اون پرانتزه کنی که میشه ۰.۱ کلش میشه ۴ ۳_دو پنجمو اعشاری که بعد تقسیم بر ۱۰ کن میشه ۰.۴تقسیم بر ۱۰ بعد حاصل پرانتز دومی هم میشه ۲ ضربشم که میتونی بزنی ماشین حساب

آی سو

ریاضی چهارم

یکم خلاقیت تو ریاضی باید داشته باشی خیلی آسونه فقط بازی با اعداد هستش دیگه

Niayash arafi

ریاضی چهارم

اولی 0/0296 دومی 0/49 سومی یک صد و بیست و پنجم

سوالات مشابه

m. s..

فصل چهارم ریاضی چهارم

سریع جواب بدید تاج ...میدم

m. s..

فصل چهارم ریاضی چهارم

سریع جواب بدید تاج ...میدم

رها درزمان

فصل چهارم ریاضی چهارم

هرکس جواب بده بهش معرکه میدم