عربی دوازدهم - درس چهارم عربی دوازدهم

سوال واضح !

فاطی قا

عربی دوازدهم. درس چهارم عربی دوازدهم

سلام منظور گزینه سه رو میشه توضیح بدین

جواب ها

سجاد سبزکار

عربی دوازدهم

سلام و وقت بخیر منظورش اینکه هنگامی که پیش از الّا جمله منفی و ناقص باشد اسلوب حصر حساب می شه که درست هم هست.

سوالات مشابه

کیمیا محبی

درس چهارم عربی دوازدهم

سلام میشه جواب این تست رو بگید

فاطی قا

درس چهارم عربی دوازدهم

سلام اینجا مگه جبار اسم مبالغه نیست ؟؟ چرا برای ترجمش از بسیار استفاده نکرده ؟

مینا جعفری

درس چهارم عربی دوازدهم

جواب میخوام