ریاضی دوازدهم - فصل 4 ریاضی دوازدهم تجربی

maedeh ti

ریاضی دوازدهم. فصل 4 ریاضی دوازدهم تجربی

مشتق چپ ۱ چی میشه

جواب ها

نازنین رئیسی

ریاضی دوازدهم

پاسخ در تصویر ارسالی

سوالات مشابه

شیوا رحمانی

فصل 4 ریاضی دوازدهم تجربی

و این ..🥲

haana amiri

فصل 4 ریاضی دوازدهم تجربی

سلام دوستان کسی حل این سوال رو بلده؟

بابک علی زاده

فصل 4 ریاضی دوازدهم تجربی

لطفا این را زود حل کنید