فارسی نهم - درس 7 فارسی نهم

مهی ...

فارسی نهم. درس 7 فارسی نهم

سلام عم میگم کسی امتحان نوبت فارسی داده برام نمونه سوالاشو بفرسته معرکه میدم

جواب ها

جواب معرکه

سلام دوست عزیز. دقیقا همینا بود ❤😀معرکه

جواب معرکه

تاج یادت نره:(

جواب معرکه

معلممون این سوالا رو داده بود با چند تا دیگه گفته بود بخونیم ..معرکه لطفا

جواب معرکه

mohy ;)

فارسی نهم

اگ خوب بود معرکه بده

سوالات مشابه

آرمیتـــا ...

درس 7 فارسی نهم

واسه درس خوندنتون برنامه دارین؟ یا هروقت حوصله داشته باشین میرین سر وقت درس؟!

پریسا احمدزاده

درس 7 فارسی نهم

آثار نظامی

eghlima ...

درس 7 فارسی نهم

دو شاعر نام ببرید که در یک قرن میزیستند