شیمی دوازدهم - فصل اول شیمی دوازدهم

Bita qp

شیمی دوازدهم. فصل اول شیمی دوازدهم

خصلت فلزی همه ی عناصر دسته ی s(به غیر از هیدروژن و هلیم که نافلزن) از همه ی عناصر دسته ی d بیشتره؟ این سوال واسه این برام ایجاد شد چون گفتم شاید یه استثناعی وجود داشته باشه

جواب ها

زهرا موسوی

شیمی دوازدهم

سلام وقتتون بخیر، بله درسته، در حد کتابمون استثنایی وجود نداره

سوالات مشابه

نگین خدابخشی

فصل اول شیمی دوازدهم

غلظت محلول هیدروکلریک اسید 0/004 مول بر لیتر است غلظت H مثبت و OH منفی و PH را حساب کنید

saina shr

فصل اول شیمی دوازدهم

میشه لطفا زووود جواب بدید مممنووون

تذ لبی

فصل اول شیمی دوازدهم

اتم باعنصر چه تفاوتی داره؟