هندسه دهم -

فصل سوم هندسه دهم

خارد پذرپم

هندسه دهم. فصل سوم هندسه دهم

اثبات کامل قضیه همرسی میانه ها در مثلث رو لطفا زود بفرستید،از گام به گام نباشه

جواب ها

سوالات مشابه

reihan futureengineer

فصل سوم هندسه دهم

و@یه@سوال@دیگه@بنظر@شما@برای@تست@زدن@کتاب@تست@نشر@الگو@بهتره@یا@سه@بعدیش@؟ اگه@درباره@اش@توضیح@بدین@ممنون@میشم

asma 😍

فصل سوم هندسه دهم

لطفا@جواب@بدیدددد.. سئوال@یک:حداقل@از@........نقطه@یک@صفحه@نمیگذرد. سئوال@دوم:مستطیلی@که@لوزی@باشد.......@است. لطفا@پاسخ@دهید@فردا@امتحان@دارم.ممنون.

مستر هوش

فصل سوم هندسه دهم

لطفا@حل@کنید

مهرشاد ده+هفت

فصل سوم هندسه دهم

این@قضیه@رو@یکی@بگه

محمدرضا نجفیان

فصل سوم هندسه دهم

توی@این@شکل@اثبات@کنید@مثلثOCD@متساوی@الاضلاعه@ زاویه@A@و@B@هم@اون@بخشش@که@کوچکتره@۱۵@درجه@است@و@شکل@مربع@است

کیوان عباسی

فصل سوم هندسه دهم

از@محل@برخورد@میانه@های@یک@مثلث@خطی@موازی@یکی@از@اضباع@مثلث@رسم@میکنیم@تا@ان@را@به@دو@قسمت@مساوی@تقسیم@کند‌. نسبت@مساحت@دو@مثلث@برابر@چقدر@است

سمیرا پیروتی

فصل سوم هندسه دهم

لطفا@جواب@همراه@با@توضیح