فارسی هشتم -

درس11 فارسی هشتم

سوال واضح !

ملیکا ..

فارسی هشتم. درس11 فارسی هشتم

هسته هاونوع وابسته ها درعبارت کدام دردراازتومهربان برچینم مشخص کنید

جواب ها

جواب معرکه

سوالات مشابه

بردیا برزویی

درس11 فارسی هشتم

مفهوم سنگ را بنویسید

رسپینا عطاییان

درس11 فارسی هشتم

معنی شعر درس ۱۱

maryam salamati

درس11 فارسی هشتم

زود جواب بدین امتحان دارم💔😭

دینا خسروانی

درس11 فارسی هشتم

نوع هسته وابسته را مشخص کنید. علم را از که آموختی

سعید بشارت

درس11 فارسی هشتم

لطفآ جواب بدین خواهش میکنم زود ممنون🙏🙏

★فاطمه سادات موسوی★

درس11 فارسی هشتم

معنی کلمه استقلال

امیر مهدی خسروی

درس11 فارسی هشتم

چهار کلامه املایی

امیر مهدی خسروی

درس11 فارسی هشتم

چهار واژه مهم املایی

محمد جواد

درس11 فارسی هشتم

چرخه سنگ را تعریف کنید

مبینا اکبری

درس11 فارسی هشتم

درجمله زیر چند جمله و چند وابسته وجود دارد احل هر خانواده متناسب با آن آداب و معیار های اخلاقی تر بیت می شوند

hhhh ssss

درس11 فارسی هشتم

به نام خدا پایه : هشتم زمان : 20 دقیقه مدرسه : منطقه : لطفا سریع جواب بدید 🌺 سپاس خداوندی را که سخنوران از ستودن او عاجزند و حساب گران از شمارش نعمت های او ناتوان 🌺 (نهج البلاغه ) 🌸1_ درکدام گزینه املای کلمه با توجه به معنا درست آمده است ؟ الف ) واقف ( مطلع )محتوا ( شامل‌) ب ) مهشر (جای گرد آمدن مردم در روز قیامت ) منزه ( پاک ) 🌸2_ کدام گزینه عاری از غلط املایی است ؟ الف) اصولا هر ملتی_ تعحد و مردانگی _ طراری ب ) قائم مقام _ به حیلت ببرد _ سر چشمه ی زایا 🌸 3 _ با توجه به

Fatemeh ‌‌‌

درس11 فارسی هشتم

آزمون املا ۱_ گفت به انشاالله چه هاجت است که زر بر اسطین است و خض در بازار عجب لباس گرانقیمتی را بفرستید فقیر بخشیدی ۲_ ۲_ املای صحیح واژه های نادرست متن زیر را بنویسید: « ادبیات بیاری ابزارها و عوامل گونا گون پدید می آید ۳_ شکل درست «گزار»یا«گذار »را برای واژه‌های زیر انتخاب کنید: الف_ شکر ..... ب_ بر ...... ج_ قانون ..... ۴_ در بین گروه واژه‌های زیر فقط نادرست های املایی را بیابید و صحیح هر یک را بفرستید. از چه افکنده مرا بگزاشتی اخلاس عمل رذیل

مریم 🌹

درس11 فارسی هشتم

سلام میشه نمونه سوالات درس 11 فارسی برام بفرستید.

مریم 🌹

درس11 فارسی هشتم

در این بیت نکته ای گویمت که گر شنوی شاد بمانی به جان و زنده به تن میشه گفت که جان و تن تضاد است در این بیت یا نه؟ چون معنی آن میشه نکته ای به تو می گویم که اگر بشنوی همیشه شادمان بمانی و خواهی ماند.

سلام کنایه های درس سیزدهم فارسی؟..

hasti (。◕‿◕。)

درس11 فارسی هشتم

سلام میشه جواب سوال زیر رو بگین؟

محمدجواد فاضل

درس11 فارسی هشتم

اگر می ماندم خزانه ام را خالی میکرد... سوالات..... 1⃣در 5 بند اول داستان 5 جمله پیدا کنیدو در آنها نهادوفعل را مشخص کنید. 2⃣در بند دوم داستان مفعول را پیدا کنید و در آن جمله گذرا است یا ناگذرا. 3⃣در 5 بند اول داستان 5 گروه اسمی پیدا کنید که صفت بیانی باشد هسته آن را مشخص کنید. 4⃣در5بنداول داستان گروه ها اسمی «صفت شمارشی» و «صفت اشاره» را پیدا کنید و «هسته» را در هر گروه اسمی پیدا کنید. 5⃣از کل داستان 5 ترکیب ااضافی و5ترکیب وصفی پیداکنید.

محمدجواد فاضل

درس11 فارسی هشتم

ﭘﯿﺮﻣﺮﺩﺧﻨﺪﯾﺪ شاه ﮔﻔﺖ: ﭼﺮﺍ ﻣﯽ ﺧﻨﺪﯼ؟ ﭘﯿﺮﻣﺮﺩ ﮔﻔﺖ: ﺯﯾﺘﻮﻥ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎﻝ ﺛﻤﺮﻣﯽ ﺩﻫﺪ ﺍﻣﺎ ﺯﯾﺘﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻻﻥ ﺛﻤﺮ ﺩﺍﺩ!!!! باز ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩ ﭼﻬﺎﺭﺻﺪ ﺳﮑﻪ ﺩﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺑﺪﻫﻨﺪ. ﭘﯿﺮﻣﺮﺩ ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﺧﻨﺪﯾﺪ، ﺍﻧﻮ ﺷﯿﺮﻭﺍﻥ ﮔﻔﺖ: ﺍین باﺭ ﭼﺮﺍ ﺧﻨﺪﯾﺪﯼ؟ ﭘﯿﺮﻣﺮﺩ ﮔﻔﺖ: ﺯﯾﺘﻮﻥ ﺳﺎﻟﯽ ﯾﮏ ﺑﺎﺭ ﺛﻤﺮ ﻣﯽﺩﻫﺪ ﺍﻣﺎ ﺯﯾﺘﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺩﻭﺑﺎﺭ ﺛﻤﺮ ﺩﺍﺩ!!! مجددا ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩ ﭼﻬﺎﺭﺻﺪ ﺳﮑﻪ ﺩﯾﮕﺮ ﺑﻪﺍﻭ ﺑﺪﻫﻨﺪ ﻭﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ ﺩﻭﺭ ﺷﺪ. پرسیدند چرا با عجله میروید؟ گفت: نود سال زندگیِ با انگیزه و هدفمند، ازاو مردی ساخته که تمام سخنانش سنجیده وحکیمانه است، پس لایق پاداش است. اگر می م

محمدجواد فاضل

درس11 فارسی هشتم

روزی پادشاهی ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﺗﺎ ﻫﺮ ﮐﺲ ﺟﻤﻠﻪ ﺣﮑﯿﻤﺎنه ﺍﯼ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﺑﻪ ﺍﻭﭼﻬﺎﺭﺻﺪ ﺳﮑﻪ ﻃﻼ ﺑﺪﻫﻨﺪ. ﺭﻭﺯﯼ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺍﺯ ﮐﻨﺎﺭ ﻣﺰﺭﻋﻪﺍﯼ ﻣﯽ ﮔﺬﺷﺖ ﭘﯿﺮﻣﺮﺩ ﻧﻮﺩ ﺳﺎﻟﻪ ﺍﯼ ﺭﺍ ﺩﯾﺪﮐﻪ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﮐﺎﺷﺘﻦ ﻧﻬﺎﻝ ﺯﯾﺘﻮﻥ ﺍﺳﺖ. شاه ﺟﻠﻮ ﺭﻓﺖ ﻭﺍﺯ ﭘﯿﺮﻣﺮﺩ ﭘﺮﺳﯿﺪ، ﻧﻬﺎﻝﺯﯾﺘﻮﻥ ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎﻝ ﻃﻮﻝ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺑﺎﺭﺑﻨﺸﯿﻨﺪ ﻭﺛﻤﺮ ﺩﻫﺪ، ﺗﻮ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺳﻦ ﻭ ﺳﺎﻝ ﺑﺎ ﭼﻪﺍﻣﯿﺪﯼ ﻧﻬﺎﻝ ﺯﯾﺘﻮﻥ ﻣﯽ ﮐﺎﺭﯼ؟ ﭘﯿﺮﻣﺮﺩ ﻟﺒﺨﻨﺪﯼﺯﺩ ﻭﮔﻔﺖ: ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﮐﺎﺷﺘﻨﺪ ﻭ ﻣﺎ ﺧﻮﺭﺩﯾﻢ ﻣﺎﻣﯽ ﮐﺎﺭﯾﻢ ﺗﺎ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺑﺨﻮﺭﻧﺪ... سلطان ﺍﺯ ﺟﻮﺍﺏ ﭘﯿﺮﻣﺮﺩ ﺧﻮﺷﺶ ﺁﻣﺪﻭﮔﻔﺖ: ﻭﺍﻗﻌﺎ ﺟﻮﺍﺑﺖ ﺣﮑﯿﻤﺎﻧﻪ ﺑﻮﺩ ﻭﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﭼﻬﺎﺭﺻﺪ ﺳﮑﻪ ﻃﻼ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺑﺪﻫﻨﺪ. ﭘﯿﺮﻣﺮﺩﺧﻨﺪ

latife daftari

درس11 فارسی هشتم

لطفاً جواب بدید تایید می‌کنم .❤❤🌹🌹🙏🙏👏🏼👏🏼😍 ارکان‌تشبیه جمله زیر را بنویسید. تو آن درخت گردوی کهنسالی.