ریاضی پنجم - فصل دوم ریاضی پنجم

یسنا جباری

ریاضی پنجم. فصل دوم ریاضی پنجم

لطفا جواب این رو بدید

جواب ها

جواب معرکه

yasna Alimohammad

ریاضی پنجم

بفرما دوست عزیزم❤ تاج یادت نره

باران کرمی

ریاضی پنجم

خوب باید اول به کسر تبدیل کنی و بعد با هم ضرب کنی

کوثر یوسفخانی

ریاضی پنجم

بایداول کسر تبدیل کنی وبعد هم باز ضرب کنی

ßámù ģøñģ

ریاضی پنجم

میشه ۶۴/۱۵

عطیه علوی

ریاضی پنجم

فقط معرکه یادت نره لطفاً

سوالات مشابه

یسنا جباری

فصل دوم ریاضی پنجم

لطفا جواب این رو بدید

مهدیه رضایی

فصل دوم ریاضی پنجم

سلام دوستان میشه کسی به من ضرب اعداد مخلوط و همچنین ساده کردن رو توضیح بده.تاج میدم

ثنا اقابابایی

فصل دوم ریاضی پنجم

سلام می‌شود جمع و تفریق کسر ها را توضیح دهید