هندسه دهم -

فصل سوم هندسه دهم

reihan futureengineer

هندسه دهم. فصل سوم هندسه دهم

و@یه@سوال@دیگه@بنظر@شما@برای@تست@زدن@کتاب@تست@نشر@الگو@بهتره@یا@سه@بعدیش@؟ اگه@درباره@اش@توضیح@بدین@ممنون@میشم

جواب ها

سوالات مشابه

asma 😍

فصل سوم هندسه دهم

لطفا@جواب@بدیدددد.. سئوال@یک:حداقل@از@........نقطه@یک@صفحه@نمیگذرد. سئوال@دوم:مستطیلی@که@لوزی@باشد.......@است. لطفا@پاسخ@دهید@فردا@امتحان@دارم.ممنون.

مستر هوش

فصل سوم هندسه دهم

لطفا@حل@کنید

مهرشاد ده+هفت

فصل سوم هندسه دهم

این@قضیه@رو@یکی@بگه

محمدرضا نجفیان

فصل سوم هندسه دهم

توی@این@شکل@اثبات@کنید@مثلثOCD@متساوی@الاضلاعه@ زاویه@A@و@B@هم@اون@بخشش@که@کوچکتره@۱۵@درجه@است@و@شکل@مربع@است

کیوان عباسی

فصل سوم هندسه دهم

از@محل@برخورد@میانه@های@یک@مثلث@خطی@موازی@یکی@از@اضباع@مثلث@رسم@میکنیم@تا@ان@را@به@دو@قسمت@مساوی@تقسیم@کند‌. نسبت@مساحت@دو@مثلث@برابر@چقدر@است

سمیرا پیروتی

فصل سوم هندسه دهم

لطفا@جواب@همراه@با@توضیح