علوم تجربی چهارم - درس 1 علوم چهارم

ایدا ،،،،، شهیکی

علوم تجربی چهارم. درس 1 علوم چهارم

سلام بچه ها یکی میشه برام سوالات ترم دوم را بفرسته ازدرس ۱ تا درس ۱۳ هر کی برام بفرسته معرکه براش میزنم

جواب ها

درس پایه چهارم

علوم تجربی چهارم

کل سوالات در گوگل هست

مارالشونم 🌌❤

علوم تجربی چهارم

از درس یک تا ۱۳ نمیشه ایتجا فرستاد

سوالات مشابه

Kim Baran

درس 1 علوم چهارم

برخورد‌شهاب‌سنگ‌به‌زمین‌را‌به‌چه‌چیزی‌میتوان‌تشبیه‌کرد‌? هر‌کی‌زودتر‌بوه‌معرکه‌میدم)

معین ...

درس 1 علوم چهارم

چگون میتوانیم ماسه وشن را از هم جدا کنیم؟ راه حل خود را توضیح دهید

Fateme mosyi

درس 1 علوم چهارم

مراحل روش علمی چیست❓ زود جواب بدین معرکه میدم

Fateme mosyi

درس 1 علوم چهارم

مراحل روش علمی چیست❓ زود جواب بدین معرکه میدم

Kim Baran

درس 1 علوم چهارم

برخورد‌شهاب‌سنگ‌به‌زمین‌را‌به‌چه‌چیزی‌میتوان‌تشبیه‌کرد‌? هر‌کی‌زودتر‌بوه‌معرکه‌میدم)

معین ...

درس 1 علوم چهارم

چگون میتوانیم ماسه وشن را از هم جدا کنیم؟ راه حل خود را توضیح دهید

معین ...

درس 1 علوم چهارم

چگون میتوانیم ماسه وشن را از هم جدا کنیم؟ راه حل خود را توضیح دهید

Kim Baran

درس 1 علوم چهارم

برخورد‌شهاب‌سنگ‌به‌زمین‌را‌به‌چه‌چیزی‌میتوان‌تشبیه‌کرد‌? هر‌کی‌زودتر‌بوه‌معرکه‌میدم)

مهدیس ملکی نژاد

درس 1 علوم چهارم

سلام میشه چند تا نمونه سوال علوم بفرستین نوبت اول

معین ...

درس 1 علوم چهارم

چگون میتوانیم ماسه وشن را از هم جدا کنیم؟ راه حل خود را توضیح دهید

Kim Baran

درس 1 علوم چهارم

برخورد‌شهاب‌سنگ‌به‌زمین‌را‌به‌چه‌چیزی‌میتوان‌تشبیه‌کرد‌? هر‌کی‌زودتر‌بوه‌معرکه‌میدم)

Fateme mosyi

درس 1 علوم چهارم

مراحل روش علمی چیست❓ زود جواب بدین معرکه میدم

Fateme mosyi

درس 1 علوم چهارم

مراحل روش علمی چیست❓ زود جواب بدین معرکه میدم

Fateme mosyi

درس 1 علوم چهارم

مراحل روش علمی چیست❓ زود جواب بدین معرکه میدم

معین ...

درس 1 علوم چهارم

چگون میتوانیم ماسه وشن را از هم جدا کنیم؟ راه حل خود را توضیح دهید

Fateme mosyi

درس 1 علوم چهارم

مراحل روش علمی چیست❓ زود جواب بدین معرکه میدم

ایدا ،،،،، شهیکی

درس 1 علوم چهارم

سلام بچه ها یکی میشه برام سوالات ترم دوم را بفرسته ازدرس ۱ تا درس ۱۳ هر کی برام بفرسته معرکه براش میزنم

معین ...

درس 1 علوم چهارم

چگون میتوانیم ماسه وشن را از هم جدا کنیم؟ راه حل خود را توضیح دهید

مهدیس ملکی نژاد

درس 1 علوم چهارم

سلام میشه چند تا نمونه سوال علوم بفرستین نوبت اول

مبینا صفری

درس 1 علوم چهارم

هرکی اگر نمونه سوال ۱ تا ۱۳ داره علوم بفرسته پایان ترم باشه اگه بفرسته معرکه میدم