ریاضی پنجم - فصل هفتم ریاضی پنجم

محیا رشیدی

ریاضی پنجم. فصل هفتم ریاضی پنجم

سه عدد متوالی بنویسید که میانگین ان ها 30 باشد

جواب ها

ییلدیز شعبانی

ریاضی پنجم

10+10+10=30 10+15+5=30 20+5+5=30

ریحانه ایزدی

ریاضی پنجم

جواب این میشه$$ 10 + 10 + 10 $$

۱۰+۱۰+۱۰ = ۳۰ ۲۱+۸+۱=۳۰ ۱۹+۱۰+۱=۳۰

سوالات مشابه

علی مولایی

فصل هفتم ریاضی پنجم

میانگین اعداد ۶۰و۸۰و۷۵و۵۵و۶۵و۸۵ پیدا کنید

Haasti 100.3

فصل هفتم ریاضی پنجم

جواب دهید وقت ندارم به ۱۰ نفر اول معرکه میدم

ترنم پورامین

فصل هفتم ریاضی پنجم

میانگین اعداد ۶، ۴ ، ۳ ، ۸ چیست ؟ راهنمایی : جمع اعداد و تقسیم بر تعداد 😀

علی مولایی

فصل هفتم ریاضی پنجم

میانگین اعداد ۶۰و۸۰و۷۵و۵۵و۶۵و۸۵ پیدا کنید

سلوا پاکیزه

فصل هفتم ریاضی پنجم

با عدد های هشت و دو و شش و نه میانگین آنها را حساب کنید

❤️NARGES❤️ ❤️NASERI❤️

فصل هفتم ریاضی پنجم

فصل ششم تاج میدم

یلدا قره داغی

فصل هفتم ریاضی پنجم

نام چند بازی عادلانه را بنویسید تاج میدم+معرکه

ترنم پورامین

فصل هفتم ریاضی پنجم

میانگین اعداد ۶، ۴ ، ۳ ، ۸ چیست ؟ راهنمایی : جمع اعداد و تقسیم بر تعداد 😀

نگار محمدی

فصل هفتم ریاضی پنجم

لطفاً ازفصل ۷سوال بفرستید تاج میدم

سلوا پاکیزه

فصل هفتم ریاضی پنجم

با عدد های هشت و دو و شش و نه میانگین آنها را حساب کنید

علی مولایی

فصل هفتم ریاضی پنجم

میانگین اعداد ۶۰و۸۰و۷۵و۵۵و۶۵و۸۵ پیدا کنید

علی مولایی

فصل هفتم ریاضی پنجم

میانگین اعداد ۶۰و۸۰و۷۵و۵۵و۶۵و۸۵ پیدا کنید

ترنم پورامین

فصل هفتم ریاضی پنجم

میانگین اعداد ۶، ۴ ، ۳ ، ۸ چیست ؟ راهنمایی : جمع اعداد و تقسیم بر تعداد 😀

یلدا قره داغی

فصل هفتم ریاضی پنجم

نام چند بازی عادلانه را بنویسید تاج میدم+معرکه

Fatemeh sarhadi

فصل هفتم ریاضی پنجم

چگونه باید در این برنامه عکس بفرستم

ترنم پورامین

فصل هفتم ریاضی پنجم

میانگین اعداد ۶، ۴ ، ۳ ، ۸ چیست ؟ راهنمایی : جمع اعداد و تقسیم بر تعداد 😀

Fatemeh sarhadi

فصل هفتم ریاضی پنجم

چگونه باید در این برنامه عکس بفرستم

آرمی ......

فصل هفتم ریاضی پنجم

بگید لطفاً تاج میدم و فالوتون میکنم

سلوا پاکیزه

فصل هفتم ریاضی پنجم

با عدد های هشت و دو و شش و نه میانگین آنها را حساب کنید

علی مولایی

فصل هفتم ریاضی پنجم

میانگین اعداد ۶۰و۸۰و۷۵و۵۵و۶۵و۸۵ پیدا کنید