عربی دوازدهم - درس چهارم عربی دوازدهم

فاطی قا

عربی دوازدهم. درس چهارم عربی دوازدهم

سلام اینجا مگه جبار اسم مبالغه نیست ؟؟ چرا برای ترجمش از بسیار استفاده نکرده ؟

جواب ها

نیما جنگی زهی

عربی دوازدهم

چونکه صفت واقع شده تو صفت ها خودت باید بسیار رو اضافه کنی

مریم باقری

عربی دوازدهم

سلام ببین جبار صفت است بسیار به آن باید اضافه بشود مثلاً ما خودمون میدانیم که خدا بخشنده است ولی معمولا بدون بسیار میاد کریم

سوالات مشابه

avina bst

درس چهارم عربی دوازدهم

سلام دوستان آیا حسنات جمع مونثه؟ با دلیل واسم توضیح بدید

فاطی قا

درس چهارم عربی دوازدهم

سللم تو این تست از کجا بفهمیم که لا یکن مضارع منفی یا نهی ؟؟

فاطی قا

درس چهارم عربی دوازدهم

سلام منظور گزینه سه رو میشه توضیح بدین