زبان دهم - درس 3 زبان دهم

فاطیما ..

زبان دهم. درس 3 زبان دهم

سلام لطفا این را برام حل کنید سه تا کلمه برای هر کدام بنویسید معرکه میزنم ممنونم

جواب ها

جواب معرکه

♡kimia .kimia♡

زبان دهم

1laboratory-Expriment-Test tube 2library-book-studying 3refinery- gass-Industry 4microscope-microbes-Sickness معرکه بزن لطفا

جواب معرکه

yeganeh miri

زبان دهم

gloves.blue.white library.color.book sky.cloud.refinery microbs.microscope.color

جواب معرکه

maryam . d

زبان دهم

تصویر اول : doctor : دکتر laboratiry : آزمایشگاه blood : خون experiment : آزمایش Pharmacist : داروساز تصویر دوم : Library : کتابخانه lend : قرض دادن bookshelf : قفسه کتاب handbook : کتاب راهنما novel : رمان تصویر سوم : Pollution : آلودگی factory : کارخانه smoke : دود refinery : پالایشگاه oil : نفت تصویر چهارم : Research : تحقیق do research : تحقیق کردن lens : عدسی monitor : مانیتور measurement : اندازه گیری

جواب معرکه

laboratary...do test...scince... Lab library...books..lend gas...oil....engineer microscope....researcher

محمد کیانی

زبان دهم

همش درسته

سوالات مشابه

زهرا محمدی

درس 3 زبان دهم

صفحه ۷۲ برای هر تصویر چند جمله بگید .

سلام برای هرکدوم دو تا بفرستین معرکه میزنم

ثریا قربانی

درس 3 زبان دهم

لطفا اینو زود جواب بدید