ریاضی ششم - فصل پنجم ریاضی ششم

آناهیتا ♡♡♡

ریاضی ششم. فصل پنجم ریاضی ششم

جواب بدین معرکه میدم به کسی که درست بگه🫂

جواب ها

هر دو زاویه ۵۵ درجه

بیتا بیب

ریاضی ششم

فکر کنم ۵۶ میشه

جواب معرکه

حسنا شفیع

ریاضی ششم

معرکه یادت نره

جواب معرکه

Setayesh Sahi

ریاضی ششم

معرکه یادت نره

هدیه .......

ریاضی ششم

اون بالا ۷۵ اون‌یکی ۳۰

سوالات مشابه

فاطیما ستایش

فصل پنجم ریاضی ششم

سلام اگه میشه هرمی می‌تونه جواب این رو به هم بگه باید مساحت رو بدت بیاوریم

آناهیتا ♡♡♡

فصل پنجم ریاضی ششم

لطفا جواب بدین

Respina [Resiii]

فصل پنجم ریاضی ششم

امیدوارم بدرتون بخورههه🩵💙

فاطیما ستایش

فصل پنجم ریاضی ششم

سلام اگه میشه لطفاً واسم جواب این سوال رو بفرستید معرکه میدم به هر کی که بفرسته

آناهیتا ♡♡♡

فصل پنجم ریاضی ششم

لطفا جواب سوال رو بگین

morvarid ghasmi

فصل پنجم ریاضی ششم

سلام محیط رو حساب کنید 😁 معرکه میدم

آناهیتا ♡♡♡

فصل پنجم ریاضی ششم

لطفا جواب سوال رو بگین

فاطیما ستایش

فصل پنجم ریاضی ششم

سلام اگه میشه هرمی می‌تونه جواب این رو به هم بگه باید مساحت رو بدت بیاوریم

فاطیما ستایش

فصل پنجم ریاضی ششم

سلام ببخشید من یه سوال ریاضی داشتم لطفاً هرمی بیدونه بهم بگه 857 سی سی چند لیتر است?

morvarid ghasmi

فصل پنجم ریاضی ششم

سلام محیط رو حساب کنید 😁 معرکه میدم

سوگند عبداللهی

فصل پنجم ریاضی ششم

سلام اگه میشه برام نمونه سوال بفرستی معرکه می دم

ثنا لکی

فصل پنجم ریاضی ششم

مساحت را به دست آورید = معرکه

علی حیدری

فصل پنجم ریاضی ششم

سلام متمم زاویه ۲۷ چند درجه است؟ جواب=معرکه

فاطیما ستایش

فصل پنجم ریاضی ششم

سلام ببخشید من یه سوال ریاضی داشتم لطفاً هرمی بیدونه بهم بگه 857 سی سی چند لیتر است?

فاطیما ستایش

فصل پنجم ریاضی ششم

سلام اگه میشه هرمی می‌تونه جواب این رو به هم بگه باید مساحت رو بدت بیاوریم

فاطیما ستایش

فصل پنجم ریاضی ششم

سلام ببخشید من یه سوال ریاضی داشتم لطفاً هرمی بیدونه بهم بگه 857 سی سی چند لیتر است?

محمد متین سلیمانی

فصل پنجم ریاضی ششم

آزمون ریاضی

فاطیما ستایش

فصل پنجم ریاضی ششم

سلام اگه میشه لطفاً واسم جواب این سوال رو بفرستید معرکه میدم به هر کی که بفرسته

فاطیما ستایش

فصل پنجم ریاضی ششم

سلام اگه میشه هرمی می‌تونه جواب این رو به هم بگه باید مساحت رو بدت بیاوریم

فاطیما ستایش

فصل پنجم ریاضی ششم

سلام اگه میشه هرمی می‌تونه جواب این رو به هم بگه باید مساحت رو بدت بیاوریم