هدیه های آسمانی پنجم - درس 1 هدیه های اسمانی پنجم

❤️NARGES❤️ ❤️NASERI❤️

هدیه های آسمانی پنجم. درس 1 هدیه های اسمانی پنجم

باشنیدن نام عید غدیر به یاد چه چیز هایی می افتید. نفر اول تاج میدم

جواب ها

جواب معرکه

Hosna Jagari

هدیه های آسمانی پنجم

با شنیدن اسم عید غدیر خم یاد امام علی (ع)، ولایت، فرمان خداوند می افتم. در مورد ولایت و حضرت علی این بود که در این روز پیامبر اکرم (ص) حضرت علی (ع) را به ولایت بعد از خود سپرد. یاد حج میفتم چون این واقعه یعنی عید غدیر بعد از برگشتن از مراسم حج اتفاق افتاد. به یاد فرمان خداوند می افتم که به پیامبر دستور داد تا ولایت حضرت علی (ع) را به مردم ابلاغ کند و رسالتش را کامل کند.

Haasti 100.3

هدیه های آسمانی پنجم

بالایی جوابشه

اسرا شاکری

هدیه های آسمانی پنجم

حضرت محمد ، حضرت علی ، جانشینی، عید غدیر خم

سوالات مشابه

ریحانه ایزدی

درس 1 هدیه های اسمانی پنجم

گل ها را در درس یک نام ببرید تاج میدم

ریحانه ایزدی

درس 1 هدیه های اسمانی پنجم

گل ها را در درس یک نام ببرید تاج میدم

❤️NARGES❤️ ❤️NASERI❤️

درس 1 هدیه های اسمانی پنجم

نمونه سوال درس ۸ (بدون معرکه)😐

❤️NARGES❤️ ❤️NASERI❤️

درس 1 هدیه های اسمانی پنجم

نمونه سوال درس ۸ (بدون معرکه)😐

❤️NARGES❤️ ❤️NASERI❤️

درس 1 هدیه های اسمانی پنجم

باشنیدن نام عید غدیر به یاد چه چیز هایی می افتید. نفر اول تاج میدم

❤️NARGES❤️ ❤️NASERI❤️

درس 1 هدیه های اسمانی پنجم

باشنیدن نام عید غدیر به یاد چه چیز هایی می افتید. نفر اول تاج میدم

❤️NARGES❤️ ❤️NASERI❤️

درس 1 هدیه های اسمانی پنجم

باشنیدن نام عید غدیر به یاد چه چیز هایی می افتید. نفر اول تاج میدم