ریاضی یازدهم - فصل 7 ریاضی یازدهم تجربی

سوال واضح !

ماروفین ....

ریاضی یازدهم. فصل 7 ریاضی یازدهم تجربی

بچه ها یکی اینو توضیح بده✨

جواب ها

جواب معرکه

Reyhaneh Mh

ریاضی یازدهم

سلام واریانس تنها وقتی صفر هست که داده ها برابر باشند بنابراین همه داده ها برابر چهار هستند $$ y=1 // x= /frac{5}{3} $$

جواب معرکه

زهرا بیگی

ریاضی یازدهم

وقتی واریانس داده های صفر باشه بعنی همه ی اعداد باهم برابر هستند 3x_1=4=>x=پنج به روی 3 Y+3=4=>y=1 در نهایت y+x=هشت به روی سه$$ x= /frac{5}{3} $$$$ y=1 $$$$ x + y= /frac{8}{3} $$

جواب معرکه

♡♡ Kh

ریاضی یازدهم

Y=1 3x_1=4 3x=5 X=5/3

سوالات مشابه

ماروفین ....

فصل 7 ریاضی یازدهم تجربی

بچه ها یکی اینو توضیح بده✨

محمدرضا اژدری

فصل 7 ریاضی یازدهم تجربی

میشه@یه@مثال@از@احتمال@شرطی@فصل@۷@ریاضی@یازدهم@بزنید

mahdis ghorbani

فصل 7 ریاضی یازدهم تجربی

دو تاس را باهم پرتاب میکنیم احتمال آنکه هر دو عدد رو شده اول باشد به شرط آنکه بدانیم مجموع دو عدد رو شده ۵ است بدست آورید؟

... ...

فصل 7 ریاضی یازدهم تجربی

تدریس ریاضی خوب می‌شناسید معرفی کنید؟

naser naa

فصل 7 ریاضی یازدهم تجربی

جوابشو بفرستید لطفا

NMA •••

فصل 7 ریاضی یازدهم تجربی

سلام بچه ها کسی پاسخ نامه امتحان ریاضی داره بفرسته؟ ممنون میشم

ایلار شفیعی

فصل 7 ریاضی یازدهم تجربی

گفته@که@انحراف@معیار@هم@واحد@با@داده@های@اصلی@است@@و@ضریب@تغییرات@واحد@ندارد@و@میتواند@در@داده@های@اماری@با@واحد@های@مختلف@محاسبه@شود. اینجا@منظور@از@واحد@چیه@؟

saeed sh

فصل 7 ریاضی یازدهم تجربی

احتمال@آنکه@دقیقا@دو@مهره@هم@رنگ@باشند؟

سحر اکبری

فصل 7 ریاضی یازدهم تجربی

سلام بچه ها لطفا یکی کمک کنه ۱۵ دقیقه مونده تا پایان امتحان 🌷🌷

Helya ...

فصل 7 ریاضی یازدهم تجربی

سلام،میشه این سوال رو حل کنید...روش پاسخنامه‌ش زیاد جالب نیست... (A-B)'

امیر ابراهیم وند

فصل 7 ریاضی یازدهم تجربی

اگه میشه یکم سریعتر جواب بدید

mahdi shahsavari

فصل 7 ریاضی یازدهم تجربی

سلام بچه ها میشه جواب تمرین های ۳ و ۵ صفحه ۱۶۲ رو بفرستید

👑ŋεgɨŋ ŁЯƑ👑

فصل 7 ریاضی یازدهم تجربی

لطفآ@یکی@همشو@حل@کنه

ماروفین ....

فصل 7 ریاضی یازدهم تجربی

بچه ها یکی اینو توضیح بده✨

نفس امیر زاده

فصل 7 ریاضی یازدهم تجربی

لطفا این سوال از فصل 7 ریاضی رو حل کنید؟

NMA •••

فصل 7 ریاضی یازدهم تجربی

سلام بچه ها کسی پاسخ نامه امتحان ریاضی داره بفرسته؟ ممنون میشم

farideh poustchi

فصل 7 ریاضی یازدهم تجربی

پیوستگی تابع مقابل رو در نقطه x=1 بررسی کنید

NMA •••

فصل 7 ریاضی یازدهم تجربی

سلام بچه ها کسی پاسخ نامه امتحان ریاضی داره بفرسته؟ ممنون میشم

NMA •••

فصل 7 ریاضی یازدهم تجربی

کسی نمونه سوال از فصل ۷ داره بفرسته لطفا از پادرس نباشه ممنون میشم 🙃

meli. ah

فصل 7 ریاضی یازدهم تجربی

معرکه میدم