هندسه دوازدهم - فصل اول هندسه دوازدهم

سایه ملک حسینی

هندسه دوازدهم. فصل اول هندسه دوازدهم

درود میشه یه مثال از حل درمیان ماتریس 3. 3 به روش ساروس و بسط حل کنید ممنون

جواب ها

hassan ‌‌.

هندسه دوازدهم

سلام روش ساروس : ستون اول و دوم ماتریس اصلی را در کنار ماتریس می نویسیم« سمت راست » بعد مجموع حاصل ضرب درایه های قطر اصلی را منهای حاصل ضرب درایه های قطر فرعی می کنیم جواب ب دست می آید: روش دوم برحسب بسط و ستون : از فرمول : عدد درایه × (۱-) به توان( i+j) × دترمینان ماتریس ۲×۲ (درایه های باقیه مانده ماتریس که روی ستون و سطر مشخص شده سوال نباشند):

سوالات مشابه

سایه ملک حسینی

فصل اول هندسه دوازدهم

درود میشه یه مثال از حل درمیان ماتریس 3. 3 به روش ساروس و بسط حل کنید ممنون

amir ambbas

فصل اول هندسه دوازدهم

لطفا جواب بدهید

lyrdamrady568@gmail.com lyrdamrady568@gmail.com

فصل اول هندسه دوازدهم

لطفأ جواب این سؤال رو به من بگید.