ریاضی هفتم - فصل 5 ریاضی هفتم

زهرا مرادی

ریاضی هفتم. فصل 5 ریاضی هفتم

تاج میدم جواب بدی

جواب ها

Romi hamidi

ریاضی هفتم

در عکس کامل توضیح دادم(مراحل را نوشتم) امیدوارم کمکتون کنه سوال ۱۰ رو بلد بودم

سوالات مشابه

حسن پاکباز

فصل 5 ریاضی هفتم

حاصل ضرب دو عدد 1280 است اگر ک م م ان 160 باشد ب م م را حساب کنید لطفا سریع فردا امتحان دارم

Mohamad Hasan Rashnoovi

فصل 5 ریاضی هفتم

لطفا اگه میشه این رو بهم بگین وقت امتحانم کمه

زهرا مرادی

فصل 5 ریاضی هفتم

جواب بده تاج بگیر نوش جان