علوم تجربی نهم - فصل8 علوم نهم

فاطمه داستان

علوم تجربی نهم. فصل8 علوم نهم

سلام بگید

جواب ها

Faezeh Norozy

علوم تجربی نهم

(۲)... زیرا هر چه عمق بیشتر باشد فشار نیز افزایش می یابد

sepehr .,

علوم تجربی نهم

اولین چیزی که از فشار یاد گرفتم همین بود اولین قسمت کتابه درس نامه رو هنوز نخونده میری سوال حل کنی؟

Mia ..

علوم تجربی نهم

هر چی عمق بیشتر میشه فشار هم بیشتر میشه آب های رو به آب های زیر فشار وارد می کنن و هرچه عمق بیشتره فشارم بیشتره

امیر مدریچ

علوم تجربی نهم

در صورت تمایل معرکه

... ..

علوم تجربی نهم

شماره ۲ زیرا هر چقدر ارتفاع بیشتر باشد فشار نیز بیشتر می شود در واقع ارتفاع با فشار رابطه مستقیم دارد

سوالات مشابه

دریا امیری

فصل8 علوم نهم

تو رو خدا جواب دهید سریع

علی کرمی

فصل8 علوم نهم

فرمول@های@این@فصل@چجوریه؟

مبینا مینائیان

فصل8 علوم نهم

فشار هوا چه نقشی درکاربرد پیپت دارد؟